Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. 20/2017 Contractació del servei de la redacció del projecte i la direcció d'obra de la renovació del complex esportiu Son Hugo (Exp.20/2017).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. 15/2017 Contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix. (Exp.15/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Presentació d'ofertes d'espectacles per a adults ESCENA  Anunci 
 PalmaActiva  Contractació de serveis Trampolins d'ocupació i Emprenedoria Social de PalmaActiva  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 22/2018 Servei manteniment dispositius control accés instal·lacions IME (CM 22/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 31/2018 Condicionar el ferm de les dues Pistes Esportives d'Establiments.(CM 31/2018)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures  INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT 2018-002 servei de comunicació i gestió de les xarxes socials  En fase de valoració 
 Infraestructures  EDI-MUN 2018-004 FOTOVOLTAICA SANT FERRAN  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 27/2018 Direcció d'obra de les obres per a l'execució de la remodelació de les pistes del PM Germans Escalas (CM 27/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 34/2018 Reforma i ampliació de la torre de salts de Son Moix (CM 34/2018).  En fase de valoració 
 Igualtat  Contractació menor impressió del material de difusió del concert No i Punt! Juny 2018  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. PLP CM SERV 1-2018 Assitència tècnica per al càlcul i disseny d'instal·lacions elèctriques, telecomunicacions, climatització, ventilació i projecte d'activitat de l'equipament social situat a Joan Miró 314  Anunci 
 Cultura  Convocatòria de presentació de propostes per a la MOSTRA DE TEATRE AFICIONAT A PALMA "BURBALL"  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 38/2018 Direcció execució del material d'obra i coordinació de seguretat i salut en l'execució de la reforma i ampliació de la torre de salts de Son Moix (CM 38/2018).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 39/2018 Subministrament i la instal·lació de col·lectors solars i suports a la piscina de Son Roca (CM 39/2018).  En fase de valoració 
 Cultura  Contractació dels serveis de producció de so i llum per activitats a Ses Voltes_ANUL·LAT  Anunci 
 Cultura  Exp. CULTURA 2018-001 Contracte d'obra menor de creació de dues obertures a l'antiga presó de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Contractació d'un servei d'assessorament musical amb motiu de la Revetla i altres concerts i activitats a programar a les festes de Sant Sebastià 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 Ecologia  Elaboració i subministrament de panells informatius de les espècies del Jardí Botànic del Parc Nacional Cabrera  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contractació menor pel servei d'una ambulància suport vital avançat amb metge, Concert No i Punt!  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 38,  752 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010