Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Joventut  Contractació menor per als treballs de impremta i distribució de l'agenda jove per als mesos de juliol a setembre de 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor per als treballs de disseny i maquetació de l'agenda jove per als mesos de juliol a setembre de 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la producció d'elements de senyalització per al pati i façana de Can Balaguer  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0324-E19 Subministrament de 16.000 cartutxos de calibre 9 mil·límetres Parabellum  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Anunci desistiment d'anterior procediment de contractació i obertura d'un nou període d'ofertes per a la contractació menor de demolició de construccions i infraestructures del poblat de son riera  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 25/2019 Subministrament de pellet per a la caldera de qualsevol instal·lació de l'IME que ho hagi de menester (CM 25/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 OAC's  Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de valor estimat inferior a 3.000€ (IVA excl.)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 18/2019 Subministrament i instal·lació de passamans a les quatre escales de les grades de Son Hugo (CM 18/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 20/2019 Direcció d'Obra de l'obra de instal·lacions per l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 20/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 21/2019 Subministrament de 25.000 Targetes de PVC amb xip de proximitat Mifare Ultralight impreses a 4+4 tintes, transport inclòs fins a les oficines de l'IME a Palma de Mallorca (CM 21/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impartició i elaboració dels tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista (2n semestre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impartició i elaboració dels tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància (2n semestre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Elaboració i impartició i dels tallers de sensibilització i prevenció sobre diversitat afectivo sexual i de gènere (2n semestre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Elaboració i impartició dels tallers de Relació Sexual Igualitària: prevenció d'agressions sexistes i sexuals (2n semestre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la contractació de so i llum per a cubrir el festival de cançons de la Mediterrànea  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud ofertes subministrament equipament sistema seguretat passiva  Adjudicacions i formalitzacions 
 Ecologia  Sol·licitud ofertes subministrament d'una passarel·la enrotllable de fusta  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Contracte menor per a l'edició, disseny, maquetació i impressió de materials (cursets d'adults)  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00016 Subministrament de fèretres a l'EFMSA (PO 2019 00016)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Petició d'ofertes per arrendament d'un bé immoble zona Son Gotleu i Can Capes  Licitacions en curs 

Pàgina 4 de 58,  1149 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010