Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Infraestructures  LOGISTICA-2018-002-CONTRACTE D'OBRA_DEMOLICIÓ PEANYA SITUADA Al PARC DE LA MAR  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. 09/2017 Contractació de l'assegurança de danys del patrimoni de l'IME. (Exp.09/2017)  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. 04/2017 Contractació del servei d'obertura, recepció, tancament i atenció al públic de determinades instal·lacions municipals dependents de l'IME (Exp.04/2017)  Licitacions en curs 
 Infraestructures  EDI-MUN 2018-001 PETICIÓ D'OFERTES PER RETIRADA DEL TANCAMENT DE LES PISTES DE PÀDEL DE L'EDIFICI AMÈRICA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contractació menor del disseny gràfic de la difusió dels actes del Dia de la Dona 2018  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contractació menor del repartiment de 1800 cartells 8 de març 2018  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contractació menor de la impressió del material gràfic de difusió 8 de març 2018  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Anàlisi i restauració de la còpia de la cimera del rei Martí  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 80/2017 Realització de les analítiques del producte químic (clor i pH), subministrat per l'empresa adjudicataria del concurs de químics IME.(CM 80/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. 11/2017 Contractació del servei de reparació, conservació, remodelació i condicionament d'edificis i instal·lacions esportives municipals dependents de l'IME. (Exp.11/2017)  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 79/2017 Contractació d'un servei de Prevenció Aliè (SPA), de prevenció de rics laborals i realització de reconeixements mèdics.(CM 79/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 78/2017 Contractació d'un programari per a la gestió i el control en línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 per a les instal·lacions amb piscina IME.(CM 78/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 81/2017 Realització de les analítiques exigides RD 742/2013 per a les piscines de Germans Escalas i Son Hugo a més de la realització d'anàlisis de clor en ambient de totes les piscines cobertes IME.(CM 81/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 76/2017 Subministrament d'ordinadors per a les dependències de l'IME.(CM 76/2017)  Anunci 
 Arxiu  Contractació treballs d'impressió i enquadernació  Anunci 
 Infraestructures  VIALITAT 2018-001 REPARACIÓ D'ESCOSSELLS A DIVERSES BARRIADES DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INF 17 004 Anunci per a la licitació per a la contractació del servei de gestió de les oficines i punts d'informació turística de Palma. (Exp. INF 17/004)  Licitacions en curs 
 Ecologia  Assistència tècnica veterinària per als cavalls de galeres  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures  LOGÍSTICA 2018-001-MUNTATGE Y DESMUNTATGE DE TARIMES  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contractació menor de l'activitat "Taller de memòria i intel·ligència emocional" Any 2018  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 30,  594 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010