Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Infraestructures  EDI MUN 2017-013 : Petició d'ofertes pel contracte menor "Obres per a la redistribució interior a l'edifici SAM FAMÍLIA", de l'Ajuntament de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 2626/2017 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 2626/2017  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. P.O. 6/17 SE Contracte del servei de vigilància i seguretat de l'EFM P.O 6/17 SE  Anunci 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INF 17 003 Contractació del patrocini del mapa turístic de la ciutat de Palma  Anunci 
 Infraestructures  EIP 2017-003 PROJECTE D'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ESPAI URBÀ A DIFERENTS CARRERS I ESPAIS LLIURES PÚBLICS DES RAFAL VELL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Mobilitat   Exp. 2017-5 Obres d'adequació del viari de la Ronda Urbana per a la senyalitzacíó d'un carril bici  Anunci 
 Infraestructures  LOGISTICA 2017-009 SUBMINISTRAMENT DE TORRADORS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Servei de lloguer de tanques itinerari Cavalcada del Reis Mags 2018  Anunci 
 PalmaActiva  Presentació d'ofertes per a a la contractació de serveis de: redacció de projectes d'activitats, presentació i obtenció de llicències d'activitats de determinats immobles de PalmaActiva  Anunci 
 Participació Ciutadana   Serveis d'assistència sanitària preventiva i primers auxilis 2018  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 55/2017 Obra mur CF Verge de Lluc. (CM 55/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 60/2017 Substitució de tres portes d'accés entre les piscines interiors i exteriors de Son Hugo. (CM 60/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 63/2017 Instal·lació de sistema de control obert al PM S'Estel. (CM 63/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició ofertes contractació de treballs i subministraments muntatge exposició Can Balaguer  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor del repartiment de 2800 cartells 25N 2017  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 62/2017 Elaboració de cartelleria de normes d'ús i de comportament per a 12 instal·lacions exteriors de l'IME. (CM 62/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures  LOGÍSTICA 2017-008 OBRES DE MILLORA DELS ACCESSOS A LA PLATJA DE CA'N PASTILLA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a l'adquisició de mobiliari escènic Casal Balaguer  Anunci 
 Ecologia  Exp. DEBA 2018-018 Petició d'ofertes instal·lació elèctrica al Parc Nacional de Cabrera  Anunci 
 Cultura  Contractació de serveis d'assistència tècnica per als teatres municipals  Anunci 

Pàgina 4 de 26,  512 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010