Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 60/2018 Reparació mur mitger entre PM Borja Moll i el CEIP Joan Miró (CM 60/2018).  En fase de valoració 
 Sanitat i Consum  Exp. 1401/2018 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contracte menor disseny de l'agenda 25N. Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures  Exp. EDI-MUN 2018-007 EDI-MUN 2018-007 ANCORATGES A CASTELL DE BELLVER  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 1398/2018 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 1397/2018 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 1401/2018 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - ANUL·LAT  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 1399/2018 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 1400/2018 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor per al lloguer de dues carpes 3x3  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 63/2018 Servei de transport, instal·lació, muntatge i desmuntatge de diferents elements d'infraestructura per poder realitzar la FITSAUT 2018 al Parc de la Mar organitzat per l'IME (CM 63/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 1396/2018 Contractació menor de servei per al Laboratori Municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. 7.11T Sol·licitud d'ofertes pel subministrament material escènic  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 1374/2018 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. 7.12T Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de dues pantallas de cinema  Anunci 
 Cultura  Exp. 7.13T Sol·licitud d'ofertes pel subministrament i col·locació de moqueta a l'amfiteatre del TM Catalina Valls  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00029 Subministrament Material d'oficina (CM 2018 00029)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00030 Subministrament Material d'Impremta (CM 2018 00030)  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00023 Organització, acreditació i impartició del mòdul formatiu MF2008_2 d'Atenció i informació de la demanda de prestació de serveis funeraris 80 hores (CM 2018 00023)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. PLP CM-SUM 1-2018 Subministrament equipament informàtic per a l'Unitat de Coordinació Integral del Pla Litoral Ponent  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 44,  874 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010