Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de Reallotjament i Reinserció Social -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 45/2019 Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control de línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 45/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 46/2019 Contractació de l'assegurança de responsabilitat civil per part de l'IME (CM 46/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria activitats interpretatives i cercavila per el Carnaval Rueta 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatória per a la contractació dels jocs, tallers i espais gràfics, de caràcter ludic educatiu i infantil, en motiu de sa rueta 2020.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per actuació musical, presentació i animació Sa Rua 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Contracte menor de servei per a realitzar 3 edicions trimestrals en 2020 de tallers d'exercici físic per persones majors de 60 anys (programa "ACTIVA'T)  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 43/2019 Servei de Laboratori per la realització de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 i clor en ambient en les piscines cobertes (CM 43/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 41/2019 Realització de les analítiques del producte químic (clor i pH), subministrat per l'empresa adjudicatària de productes químics de l'IME (CM 41/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 OAC's  Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament, caixa registradora per la OAC de Pere Garau  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 40/2019 Servei de Prevenció Aliè (SPA), de prevenció de risc laborals, i vigilància de la salut (CM 40/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria activitats musicals per el Carnaval Rueta 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 OAC's  Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament per la compra de 2 polsadors Vision per a l'oficina d'atenció a la ciutadania de Son Moix  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00049 Subministrament d'un vehicle nou (furgoneta) pel departament de cementeri de l'EFM (CM 2019 00049)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Sant Sebastià 2020 - Contractació servei de programació i realització d'un joc vivencial "Trescabarris"  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00051 Subministrament de kits per al servei judicial representat gràficament amb logotip de l'EFM i de l'Ajuntament de Palma (CM 2019 00051)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Sant Sebastià 2020 - Contractació servei de programació, difusió i realització d'un cicle de microespectacles a espais no convencionals "Zona Restringida"  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per activitats de circ - Sa Rueta 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INN 19 006 Anunci per a la licitació del contracte del servei de desenvolupament, redisseny, manteniment i gestió integral de la nova web turística de Palma  Licitacions en curs 
 Benestar Social  Sol·licitud d'ofertes per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil d'explotació, patronal i professional de l'àrea de Benestar Social  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 47/2019 Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 47/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 66,  1316 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010