Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de Reallotjament i Reinserció Social -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Igualtat  Repartiment i fixació manual de cartelleria de la campanya "No i punt!" 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió de cartells del projecte Et feim constat  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SERV 1/2020 Servei de manteniment, reparació i adequació dels immobles que gestiona el Patronat Municipal d'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris  Anunci 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. PRO 20 022 Anunci per a la licitació de la contractació dels serveis per a desenvolupar la creativitat i compra d'espais de publicitat i venda, per a l'execució de la campanya d'imatge i comunicació de Palma per a la temporada mitjana-baixa 2020-21  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 14/2020 Servei de planificació, organització, desenvolupament i control de les Carreres Nocturnes de ciclisme en pista, dirigida per l'IME (CM 14/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 13/2020 Subministrament i instal·lació equip de climatització al gimnàs d'abonats del PM Germans Escalas (CM 13/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  PIJ 2020-002 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARIAT PER LA BRIGADA MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS  En fase de valoració 
 Infraestructures i Accessibilitat  PIJ 2020-003 MILLORA EQUIPAMENT HORTS URBANS  En fase de valoració 
 Cultura  Contracte de servei per a la realització d'un servei de visites guiades a les exposicions de Palma en motiu de la Nit de l'Art 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Bombers de Palma  Exp. 00593-P20 Contracte menor descontaminació del Parc Central de Bombers  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud oferta jornada d'art urbà - DESERT -  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 1013/2020 Contractació menor de subministrament per al Laboratori Municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Migracions  Impressió de materials del Servei d'Atenció de la Xarxa STOP Racisme Palma  Anunci 
 Cultura  Exp. 10.38 Petició d'ofertes pel transport d'instruments de la Banda de setembre a desembre 2020  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació d'un servei d'us i manteniment d'un programa informàtic  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contracte de servei per a l'organització i execució d'un programa de formació en cinema adreçat als infants, en el marc del Pla d'Infància 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contractació de l'assistència tècnica per a la confecció del manual de manteniment del castell de Bellver  Anunci 
 Cultura  Contractació projecte visites guiades i tallers a les pedreres del bosc de Bellver  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 10/2020 Subministrament i instal·lació xarxa de protecció de possibles caigudes de la cornisa del PM Germans Escalas (CM 10/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació d'un servei de programació , organització i realització d'un joc vivencial "TRESCABARRIS", inclòs a la programació de les festes de Sant Sebastià 2021 - DESERT -  Anunci 

Pàgina 5 de 73,  1447 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010