Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de Reallotjament i Reinserció Social -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Sanitat i Consum  Exp. 741/2020 Contracte menor de servei de reparació de 1 Làmpada UV de l'aparell Elix/Rios i ASM serie large de Milipore  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per Cinema de Barriades 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 706/2020 Contracte menor de servei de calibració i manteniment de aparells per al laboratori municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 705/2020 Contracte menor de servei de bugaderia del vestuari del laboratori municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Contracte menor d'un aparellador o arquitecte tècnic per a l'execució d'obres de reforma  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor per a la realització d'un estudi sobre trajectòries de persones en entorns de prostitució a Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 704/2020 Contracte menor de subministrament d'1 kit d'Enterovirus convencional de PCR per a 100 tests  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CMOb 04/2020 Obres de reforma Aragó, 246 B 1R 2N  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Exp. 20059 Contractació menor de servei pel comissariat, gestió i realització d'una exposició sobre el moviment de la Germania a Mallorca  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00010 Servei d'auditoria (POS 2020 00010)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00003 Servei extern de formació (POS 2020 00003)  Licitacions en curs 
 Educació  Exp. 20054 Contractació menor de servei del Programa Éxit de reforç educatiu per al mes de juliol als centres de primària públics  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00035 Obres de reparació de l'oratori central del Cementeri de Palma (CM 2020 00035)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00043 Fabricació i subministrament de 11 faristols d'acer corten pel Tanatori I (Palma) i Tanatori II (Marratxi) (CM 2020 00043)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per servei d'assessorament artístic i dinamització sociocultural amb motiu de la programació de les festes de Sant Sebastià 2021  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00009 Servei de metal·listeria i fusteria metàl·lica per a la conservació dels edificis i cementeris de l'EFM (POS 2020 00009)  Licitacions en curs 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació d'un servei de disseny creatiu i direcció artística amb motiu de l'Encesa de Llums de Nadal 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a obres de condicionament de l'antiga presó  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Contracte menor de servei per al Laboratori  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Contracte menor de subministrament de materials per activitats de promoció per a la salut  Anunci 

Pàgina 6 de 72,  1430 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010