Inici -> Contractes menors -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Benestar Social  Petició d'ofertes per arrendament d'un bé immoble zona Son Gotleu i Can Capes  Licitacions en curs 
 Mobilitat   Exp. 19IP0711 Obres d'execució d'un carril bici al tram municipal del vial de Son Llàtzer  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00016 Subministrament de fèretres a l'EFMSA (PO 2019 00016)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00018 Subministrament de combustible per la flota de vehicles de l'EFMSA (POS 2019 00018)  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 19/2019 Direcció d'Obra de l'obra civil per l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 19/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00017 Servei de formació per l'impartició de les accions formatives corresponents per a obtenir el certificat professional SSCI0312 (RD 990/2013, de 13 de desembre de 2013) (POS 2019 00017)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00015 Servei de prevenció aliè de l'EFMSA (POS 2019 00015)  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 10/2019 Redacció dels projectes complets, estudi seguretat i salut, direcció obra i coordinació seguretat i salut de l'obra per a la construcció cobriment grades CF Son Fuster II (CM 10/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud ofertes equips de so i llum  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 24/2019 Redacció del projecte i direcció d'obra per a la construcció d'una pista 3x3 al CF Miquel Nadal (CM 24/2019).  En fase de valoració 
 Sanitat i Consum  Servei de lloguer de cabines sanitàries per al Mercat de Son Fuster Vell  Anunci 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. COS 2018-03 Servei de prevenció i control de legionel·losis de les escoles del patronat Muncipal d´Escoles d´Infants de Palma  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 15/2019 Subministrament de pelet per a la caldera de qualsevol instal·lació de l'IME que ho hagi de menester (CM 15/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes d'una ambulància suport vital avançat amb metge  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Petició d'ofertes de 6 cabines sanitàries  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 04/2019 Servei de seguretat i vigilància en l'obertura i tancament de les pistes Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 04/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió de fulletons i cartells del Servei d'Atenció Integral a la Violència de Gènere  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió dels díptics del protocol d'actuació en cas d'agressió sexista i sexual No i Punt!  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Adquisició d'habitatges d'acolliment familiar municipal  Licitacions en curs 
 Benestar Social  Anunci de petició d'ofertes per a la contractació de demolició de construccions i infraestructures aixecades en els terrenys on es situaven albergs enderrocats del Poblat de Son Riera  Anunci 

Pàgina 4 de 57,  1129 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010