Inici -> Enllaços d'interès -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00035 Subministrament paper ecològic TFC per l'EFMSA (POSA 2022 00035)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 40/2022 Modificació del circuit d'ACS de les Piscines Municipals de Son Hugo (CM 40/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 47/2022 Substitució d'un filtre d'arena, del sistema de filtració de la piscina gran del Poliesportiu Germans Escalas (CM 47/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la restauració i neteja de l'escultura Illes de Pep Canyelles - DESERT -  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0349-E22 Sol·licitud d'ofertes per a la instal·lació de càmeres de video vigilància i altres elements de seguretat a la comissària d'Avinguda Amèrica  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Cultura- Contractació per a l'adquisició d'un bé immoble a la barriada de Son Cotoner per a destinar-lo a biblioteca municipal  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per al transport de devolució exposició de Javier Peñafiel  Anunci 
 Participació Ciutadana   Contractació d'un servei per a la realització de la gimcana «Trescabarris», en el marc de les festes de Sant Sebastià 2023  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0308-E22 Sol·licitud d'ofertes pel servei d'Ampliació del sistema video-vigilància perimetral quarter Sant Ferran  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a l'adquisició i instal·lació de nous dispositius de seguretat passiva a l'edifici de Can Balaguer  Adjudicacions i formalitzacions 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. CM 885/2022 Assitència tècnica de la revisió, adaptació, adaptació a normativa i actualització de preus del projecte d'activitats i instal·lacions del centre de primer cicle d'educació infantil a SON GIBERT.  Anunci 
 Cultura  Contractació per a l'adquisició de impressores de targetes plàstiques per carnets de biblioteca  Adjudicacions i formalitzacions 
 Webmaster  Exp. Núm. expedient: CM 885/2022 contractació menor:  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  PARCS I JARDINS 2022-002 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARIA DIVERSA PER A LA BRIGADA DE PARCS I JARDINS  En fase de valoració 
 Premsa  Contracte privat de patrocini de l'especial des de Palma del programa radiofònic Hoy por Hoy de la Cadena Ser  Adjudicacions i formalitzacions 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. CO 02-2022 CONTRACTACIÓ PER A LA COMPRA D'UN BÉ IMMOBLE AL BARRI DE PERE GARAU DESTINAT A ESCOLA D'INFANTS AL MUNICIPI DE PALMA.  Anunci 
 Benestar Social  Presentació d'ofertes relatives al subministrament d'un sistema d'informació web per la gestió dels serveis municipals d'atenció domiciliària, per al servei d'ajuda a domicili i per al servei de menjar a domicili  Anunci 
 Turisme  Exp. 32/2022 CONTRACTE PER L'EDICIÓ, IL·LUSTRACIÓ, REVISIÓ I IMPRESSIÓ D'UN LIBRE SOBRE LA HISTÒRIA DEL LABORATORI MUNICIPAL  Anunci 
 Mobilitat   Acord d'aprovació i adjudicació del contracte basat en l'Acord Marc de servei de cobrament a l'estranger de sancions en matèria de trànsit a titulars i conductors amb domicili a fora d'Espanya  Adjudicacions i formalitzacions 
 Turisme  CONTRACTE MENOR PER L'EDICIÓ, IL·LUSTRACIÓ, REVISIÓ I IMPRESSIÓ D'UN LIBRE SOBRE LA HISTÒRIA DEL LABORATORI MUNICIPAL  Anunci 

Pàgina 4 de 101,  2013 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010