Inici -> Secretaria -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 Cultura  Licitació muntatge i desmuntatge OBRES Bracho_Ones i Holy  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 23/2023 Subministrament d'11 surades de 50 m, per a configurar una piscina de 50 m per a competició, homologades per la FINA (CM 23/2023).  Licitacions en curs 
 Cultura  Restauració i neteja de l'escultura Continents d'Antoni Socias  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 15/2023 Servei d'organització i realització del programa pilot FITJOVE per diferents instal·lacions esportives de l'IME AJUNTAMENT DE PALMA i altres espais públics de la ciutat (CM 15/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Confecció de la catalogació de les noves incorporacions d'objectes d'art a Can Balaguer  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 16/2023 Servei de reparació de les deshumectadores del poliesportiu municipal Germans Escalas (CM 16/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Proposta per a la contractació d'una plataforma digital per a la gestió dels Premis Ciutat de Palma  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EDIFICIS 2023-001 (EM2023-001) CONTRACTE D'OBRA PER LA DEMOLICIÓ DE DOS EDIFICIS UBICATS AL CARRER ARAGÓ, 255 -257  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Servei d'aprovisionament temporal i de legalització de les instal·lacions elèctriques amb motiu de la festa de Sant Joan 2023  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 22/2023 Subministrament i instal·lació de màquines de clima tipus splits per a la climatització de les zones de recepció i oficines del poliesportiu municipal Germans Escalas (CM 22/2023).  Licitacions en curs 
 Cultura  Sol·licitud d'oferta per la restauració de l'escultura Hacia el Sur d'Enrique Broglia  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 18/2023 Substitució d'una vàlvula de regeneració d'un descalcificador del poliesportiu municipal Germans Escalas (CM 18/2023).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 20/2023 Substitució i instal·lació del policarbonat de la coberta dels vestidors de piscina del poliesportiu municipal Germans Escalas (CM 20/2023).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 19/2023 Reparació d'una de les calderes de les piscines del poliesportiu municipal Germans Escalas (CM 19/2023).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 07/2023 Subministrament de reixes perimetrals del desbordant d'aigua per a les piscines del poliesportiu municipal Germans Escalas (CM 07/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contracte menor: servei de disseny, gestió, coordinació i producció artística i tècnica de l'Orgull LGTBI 2023  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2023 00004 Servei de control anual de plagues, captura d'aus (POSA 2023 00004)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'oferta per a la neteja i restauració de l'escultura Illa de l'autor Pep Canyelles  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 17/2023 Substitució dels prefiltres del sistema de circulació d'aigua de les piscines climatitzades del poliesportiu municipal Germans Escalas (CM 17/2023).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 10/2023 Impermeabilització de la coberta alta del poliesportiu municipal David Muntaner (Secar de la Real) i solucionar la problemàtica de filtracions d'aigua (CM 10/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 105,  2099 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010