Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Cultura  Petició d'ofertes del servei d'informació per a la realització de visites guiades a Can Balaguer  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la contractació de les obres de restauració de la Sala Medieval de Can Balaguer i la seva execució  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació de les actuacions dels Gegants i Capgrossos de la Sala per l'any 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 44/2019 Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 44/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació de les actuacions del Drac de Na Coca 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Palma Espai d'Art  Convocatòria de contractació de comissariats  Anunci 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 5-2019 Contractació del subministrament de publicitat per al projecte de infravivenda Cala Major-Sant Agustí  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 4-2019 *** AMPLIACIÓ TERMINI *** Contractació del subministrament de material informàtic per al projecte de habitatge digne del pla litoral ponent  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 3-2019 *** AMPLIACIÓ TERMINI *** Contractació del subministrament d'equipament informàtic per al projecte de habitatge digne del pla litoral ponent - DESERT-  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2019-009 l'ESTUDI DE LA QUALITAT I LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL DEL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES DE SON TOELLS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2019-008 ACTUALITZACIÓ DE SOFTWARE RIB PRESTO  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00047 Subministrament de discos/plaques de material gres refractari o similar (CM 2019 00047)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00034 Subministrament de productes d'impremta a l'EFM (POS 2019 00034)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00042 Honoraris tècnics per la realització d'un informe geotècnic per a la construcció d'una passarel·la al Torrent de Sa Riera (CM 2019 00042)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor per a la instal·lació de paviment laminat a la sala 2 de l'Espai Jove Migjorn  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00033 Servei de revisió i actualització en matèria de compliance corporatiu, nomenament i desenvolupament de funcions pròpies de l'oficial de compliment extern (POS 2019 00033)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00032 Subministrament de material textil i plàstic de productes funeraris per a l'EFM (PO 2019 00032)  Licitacions en curs 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per als treballs de disseny i maquetació de l'agenda jove per als mesos de desembre 2019 a gener 2020 (per a les agendes del període de gener a febrer 2020)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per als treballs d'impremta i distribució de l'agenda jove per als mesos de desembre 2019 a gener de 2020 (per a les agendes del període de gener a febrer 2020)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00030 Subministre de material d'oficina i paper ecológic TCF de l'EFM (POS 2019 00030)  Licitacions en curs 

Pàgina 4 de 65,  1292 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010