Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Igualtat  Impressió del material de difusió de l'agenda del 8 de Març i 25 de Novembre 2020 (2a convocatòria)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0003-E20 Sol·licitud d'ofertes per un contracte menor per al subministrament i instal·lació de mesures de seguretat electròniques passives  Anunci 
 Igualtat  Repartiment i fixació manual de cartelleria del material de difusió de 8 de Març i 25 de Novembre de 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00035 Subministrament de material de neteja i productes bàsics d'acondicionament i higiene (POS 2019 00035)  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 48/2019 Contractació assegurança d'accidents per part de l'IME (CM 48/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes de propostes musicals del cicle Musica a la cambra de Can Balaguer  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 5/2020 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 5/20  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP_2020-01 SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió del material de difusió de l'agenda del 8 de Març i 25 de Novembre 2020 (Anul·lat)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Disseny de l'agenda del 8 de Març i 25 de Novembre 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. COS19-03 Retirada dels actuals equips de calefacció, subministrament i instal·lació d'equips de climatització  Anunci 
 Urbanisme   Exp. CT-01/2020 Anunci per a la licitació del contracte menor de serveis per l'estudi de viabilitat per a implementar un districte d'innovació basat en el coneixement en la zona del sector de Llevant-Façana Marítima de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 45/2019 Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control de línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 45/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 46/2019 Contractació de l'assegurança de responsabilitat civil per part de l'IME (CM 46/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 49/2019 Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 49/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la realització del programa d'activitats educatives d'estiu a Can Balaguer  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la realització del programa d'activitats educatives entorn de l'exposició temporal 'Thomas Harris'  Anunci 
 Sanitat i Consum  Contracte menor de servei per a realitzar 3 edicions trimestrals en 2020 de tallers d'exercici físic per persones majors de 60 anys (programa "ACTIVA'T)  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per actuació musical, presentació i animació Sa Rua 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatória per a la contractació dels jocs, tallers i espais gràfics, de caràcter ludic educatiu i infantil, en motiu de sa rueta 2020.  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 5 de 68,  1347 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010