Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00033 Servei de revisió i actualització en matèria de compliance corporatiu, nomenament i desenvolupament de funcions pròpies de l'oficial de compliment extern (POS 2019 00033)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00032 Subministrament de material textil i plàstic de productes funeraris per a l'EFM (PO 2019 00032)  Licitacions en curs 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per als treballs d'impremta i distribució de l'agenda jove per als mesos de desembre 2019 a gener de 2020 (per a les agendes del període de gener a febrer 2020)  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00030 Subministre de material d'oficina i paper ecológic TCF de l'EFM (POS 2019 00030)  Licitacions en curs 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per als treballs de disseny i maquetació de l'agenda jove per als mesos de desembre 2019 a gener 2020 (per a les agendes del període de gener a febrer 2020)  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00031 Subministrament de feretres i bosses sanitaries estanques per al transport de cadàvers amb taud de l'EFM (PO 2019 00031)  Licitacions en curs 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CMOb 10/2019 Obres de reforma edifici plurifamiliar situats als carrers Miquel del Sants Oliver, Damàs Calvet i Goethe de Palma  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 42/2019 Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control de línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 42/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. PRO 19 032 Anunci per a la licitació del contracte de servei d'impressió per a la FTP365  Anunci 
 Migracions  Contracte menor de material de difusió i propaganda per a la campanya STOP Racisme  Anunci 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INN 19 005 Anunci per a la licitació del contracte de servei de conceptualització, disseny, maquetació, creació de continguts i impressions de la guia turística de referència de la ciutat: Palma, destinació urbana  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a pòlissa anual per l'assegurança d'obra d'art - 2020  Anunci 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament de 26 tablets  Anunci 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament de vestuari  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 40/2019 Servei de Prevenció Aliè (SPA), de prevenció de risc laborals, i vigilància de la salut (CM 40/2019).  En fase de valoració 
 Igualtat  Tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància 2020  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 43/2019 Servei de Laboratori per la realització de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 i clor en ambient en les piscines cobertes (CM 43/2019).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 41/2019 Realització de les analítiques del producte químic (clor i pH), subministrat per l'empresa adjudicatària de productes químics de l'IME (CM 41/2019).  En fase de valoració 
 Igualtat  Tallers de Relació Sexual Igualitària: prevenció d'agressions sexistes i sexuals 2020  Anunci 
 Igualtat  Tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista 2020  Anunci 

Pàgina 2 de 62,  1240 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010