Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CMOb 04/2019 Obres de reforma de l'edifici del carrer Barques de Bou, 20 de Palma  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud ofertes subministrament equipament audiovisual Espais d'Art  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00022 Contractació del servei d'assessorament, defensa jurídica i assistència lletrada externa en l'àmbit laboral de l'EFM (PO 2019 00022)  Licitacions en curs 
 Sanitat i Consum  Exp. 1942/2019 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 1942/2019  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00021 Contractació del servei de revisió i actualització en matèria de Compliance Penal, nomenament i desenvolupament de funcions pròpies de l'oficial de compliment extern (POS 2019 00021)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00023 Contractació del servei d'assistència tècnica en materia de contractació i confecció de plecs, d'assessorament, defensa jurídica i assistència lletrada externa en l'àmbit del dret administratiu de l'EFM (PO 2019 00023)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00024 Subministrament de marbres i ornaments complementaris per al servei de làpides de l'EFM (PO 2019 00024)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00019 Subministrament de l'urna mod.8 d'alabastre i reliquiari urna de l'EFM (PO 2019 00019)  Licitacions en curs 
 Sanitat i Consum  Contracte menor de serveis per a la realització d'una campanya de comunicació del mapa de recursos comunitaris per a la promoció de la salut a Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INF 19 003 Anunci de la convocatòria de sol·licitud d'ofertes per a la contractació del servei de disseny per actualitzar el plànol de Palma  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 27/2019 Subministrament i instal·lació de dues portes d'emergència de la zona de les grades de Son Hugo (CM 27/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a l'activitat de les biblioteques públiques del programa Palma Educa "Una aventura a la biblioteca"  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la contractació de contacontes i activitats de les biblioteques públiques  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la contractació d'activitats per a la biblioteca del Molinar  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió de dues banderes feministes i un crespó negre (segona oferta)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGISTICA-2019-002 RETIRADA DE RESIDUOS PROCEDENTES DEL EDIFICIO DERRUMBADO EN LA CALLE RODRIGUEZ ARIAS DE PALMA, ACOPIADOS EN TERRENOS DE SON REUS  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 28/2019 Subministrament material esportiu fungible per a dotar a les Escoles Esportives Municipals (CM 28/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CM URB 1-2019 Obres de demolició del bloc VIII dels habitatges socials del camp Redo de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió de dues banderes feministes i un crespó negre (Desert)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Sol·licitud d'ofertes dramatúrgia de Pere i el llop Febrer 2020  Anunci 

Pàgina 3 de 59,  1165 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010