Inici ->  Empreses, organismes i altres

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Empreses, organismes i altres

Consorci Platja de Palma

veure més

EFMSA

veure més

EMAYA SA

veure més

Fundació Palma Espai d'Art

veure més

Fundació Pilar i Joan Miró

veure més

Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

veure més

Palau de Congressos de Palma

veure més

PalmaActiva

veure més

Patronat de l'Habitatge - RIBA

veure més

Patronat de Reallotjament i Reinserció Social

veure més

Patronat d'Il·luminació Ornamental

veure més

PMEI

veure més

SMAP

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010