Inici -> Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 2018-025-A   SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL ESPAIS JOVES (SDEJ)   Licitacions en curs 
 2018-023-O   OBRES DE DEMOLICIÓ D'EDIFICACIONS EN EL POBLAT DE SON RIERA   Licitacions en curs 
 2018-021-A   SERVEI DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS, SALVAMENT I SOCORRISME AIXÍ COM L'ASSISTÈNCIA AL BANY PER ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DE PALMA   Licitacions en curs 
 2018-024-S   SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER ALS CANS I ALTRES ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL   Licitacions en curs 
 2018-022-A   CONCURS AVANTPROJECTES PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I ACTIVITAT I, POTESTATIVAMENT, DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, OBRES EQUIPAMENT A S'AIGUA DOLÇA   Licitacions en curs 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010