Inici -> Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 2017-038-O   OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI EXISTENT PER A UBICAR CENTRE D'ACOLLIDA TEMPORAL LA BALANGUERA   Licitacions en curs 
 2017-037-S   ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (50 LOTS)   Licitacions en curs 
 2017-036-A   SERVEI DE TALLERS DE PROMOCIÓ SOCIAL / PREVENCIÓ COMUNITÀRIA   Licitacions en curs 
 2017-032-A   LOT 2 DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA 2018, 2019 I 2020    Licitacions en curs 
 2017-034-A   SERVEI DE GESTIÓ DEL CENTRE DE DIA ESTEL   Licitacions en curs 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010