Inici ->  Empreses, organismes i altres -> SMAP

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Accessibilitat platges

Accesibilitat Platges

El municipi de Palma té 6 punts accessibles de bany assistit a diferents platges


Cada punt de bany assistit està dotat de zona d'ombra, dutxes i lavabos accessibles, material de suport per a les persones usuàries (cadires, cadires de rodes, amfibuguis, crosses...), i està obert durant les dates i els horaris marcats.

 
També disposa de personal d'atenció que prestarà servei a les persones usuàries.

 
El personal d'atenció prestarà l'ajuda necessària per a realitzar transferències a cadires de rodes i/o a amfibuguis, i per a acompanyar a l'aigua de forma segura.

 
Es recomana a la persona usuària que l'acompanyi una persona que pugui ajudar-la, juntament amb el personal d'atenció, per a realitzar les transferències.

 
Si hi acudeix tota sola, el personal d'atenció durà a terme la transferència mantenint totes les mesures de seguretat davant el covid-19.

 
al personal d'atenció que presta aquest servei se li ha administrat almenys una de les dosis de la vacuna contra el covid-19.

 
Les casetes de socors, banys i dutxes es netejaran i desinfectaran després de cada interval d'1 hora i 15 minuts. Es disposarà de registre de les operacions de neteja i desinfecció.


ELS PUNTS ACCESSIBLES DE BANY ASSISTIT ESTAN A LES SEGÜENTS PLATGES:

  • 1. Platja de Cala Major
  • 2. Platja de Can Pere Antoni
  • 3. Platja de la Ciutat Jardí
  • 4. Platja de Cala Estància
  • 5. Platja de Palma - Balneari 15
  • 6. Platja de Palma - Balneari 7

DATES I HORARIS DEL SERVEI DE BANY ASSISTIT:

Punt 1

De l'1 al 15 de juny: d'11.15 a 19 h

Del 16 de juny al 15 de setembre: de 10.15 a 19.30 h

Del 16 al 30 de setembre: d'11.15 a 19 h

Punts 2, 3, 4, 5 i 6

De l'1 al 15 de juny: d'11.15 a 18 h

Del 16 de juny al 15 de setembre: de 10.15 a 19 h

Del 16 al 30 de setembre: d'11.15 a 18 h


CITA PRÈVIA

Sol·licitar cita telefonant a: 675 618 506    i     691 261 829

Les cites s'espaiaran en períodes de temps d'1 hora i 15 minuts, per a dur a terme les tasques de neteja i desinfecció de les instal·lacions.

Galeria multimedia

Documents

Data última modificació: 28 de maig de 2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010