Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de l'Habitatge - RIBA

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Accessibilitat platges

Accesibilitat Platges

Bany accessible a les platges de Palma

BANY ACCESSIBLE A LES PLATGES DE PALMA


El dia 8 de juny s'obriran al bany tots els punts de bany assistit de les platges de Palma (Cala Major, Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància i Platja de Palma, balnearis 7 i 15). La passarel·la d'accés a la mar estarà oberta als usuaris que no hagin de menester cap tipus d'assistència, però el seu ús serà restringit quan l'emprin les persones que hagin sol·licitat cita prèvia. Els banys d'accessibilitat i les dutxes estaran tancats.

Els usuaris que hagin de menester assistència han de demanar cita prèvia telefonant als números 675 618 506 / 691 261 829. Es donarà cita cada hora i quart a dues persones a totes les àrees, excepte a la de la Ciutat Jardí, on es donarà hora fins a sis persones. Els horaris d'atenció seran:

Fins al 15 de juny i del 16 al 30 de setembre:
d'11:00 a 18:00 hores de dilluns a diumenge (fins a les 19:00 hores a Cala Major).

Del 16 de juny fins al 15 de setembre:
de 10:00 a 19:00 hores de dilluns a diumenge (fins a les 19:30 hores a Cala Major).

Tots els usuaris hauran d'anar acompanyats de les persones que els calguin per fer les operacions necessàries per gaudir del bany (transferència des de la cadira de rodes a l'amfibugui o a les crosses adaptades o viceversa). No hi haurà contacte físic entre el socorrista i l'usuari més que en cas de perill.

El socorrista supervisarà i donarà les instruccions correctes per a mantenir la seguretat de l'usuari, oferirà el material d'accessibilitat que calgui i el netejarà i desinfectarà un cop hagi estat usat. També realitzarà vigilància estàtica per a la supervisió de la correcta utilització del material i control de seguretat.

Galeria multimedia

Documents

Data última modificació: 22 de juliol de 2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010