Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de l'Habitatge - RIBA

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Formalització i normes de funcionament de la MESA PALMA ACCESSIBLELa funció de la Mesa, com a òrgan de debat i instrument tècnic i participatiu, és fer aportacions, suggeriments i propostes per a millora de l'accessibilitat al terme municipal de Palma, donar compte de les actuacions acordades i compromisos adquirits, i ser un òrgan eficaç, eficient, participatiu i facultat per a proposar l'adopció de decisions en matèria d'accessibilitat i fer de la nostra ciutat un espai més accessible i amb igualtat d'oportunitats, no tan sols per a persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial, si no per a totes i cadascuna de les persones que formen part de la societat.

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Formalització i normes de funcionament
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Data última modificació: 3 de juliol de 2013


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010