Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de Reallotjament i Reinserció Social

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Formalització i normes de funcionament de la MESA PALMA ACCESSIBLELa funció de la Mesa, com a òrgan de debat i instrument tècnic i participatiu, és fer aportacions, suggeriments i propostes per a millora de l'accessibilitat al terme municipal de Palma, donar compte de les actuacions acordades i compromisos adquirits, i ser un òrgan eficaç, eficient, participatiu i facultat per a proposar l'adopció de decisions en matèria d'accessibilitat i fer de la nostra ciutat un espai més accessible i amb igualtat d'oportunitats, no tan sols per a persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial, si no per a totes i cadascuna de les persones que formen part de la societat.

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Formalització i normes de funcionament
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Data última modificació: 3 de juliol de 2013


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010