Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Pla d'actuació en els edificis

Banner Accés Sí

 1. Nom edifici: Biblioteca Sant Jordi
  Usos: Centre cultural i Biblioteca

 2. Nom edifici: Llevant Nord
  Usos: Serveis socials

 3. Nom edifici: Mercat Camp Redó
  Usos: Infraestructures

 4. Nom edifici: Can Bordils
  Usos: Infraestructures

 5. Nom edifici: Can Oms
  Usos: Infraestructures

 6. Nom edifici: Centre cultural Calatrava
  Usos: Centre cultural

 7. Nom edifici: Centre cultural Jonquet
  Usos: Centre cultural

 8. Nom edifici: Centre cultural Santa Catalina
  Usos: Centre cultural

 9. Nom edifici: Centre cultural Son Oliva
  Usos: Centre cultural

 10. Nom edifici: Centre cultural Son Real
  Usos: Centre cultural

 11. Nom edifici: Centre de dia estel
  Usos: Serveis socials

 12. Nom edifici: Edifici Flassaders
  Usos: Infraestructures

 13. Nom edifici: Informació i joves ciutat antiga
  Usos: Centre cultural

 14. Nom edifici: Mercat de l'Olivar
  Usos: Administratiu

 15. Nom edifici: Serveis socials Llevant Sud
  Usos: Serveis socials

 16. Nom edifici: Coord. Drogodependencia
  Usos: Serveis socials

 17. Nom edifici: Son Pacs
  Usos: Infraestructures

 18. Nom edifici: Vivero municipal
  Usos: Infraestructures

 19. Nom edifici: Biblioteca Arenal
  Usos: Biblioteca

 20. Nom edifici: Biblioteca Coll d'en Rabassa
  Usos: Biblioteca

 21. Nom edifici: Biblioteca S'escorxador
  Usos: Biblioteca

 22. Nom edifici: Biblioteca Gènova
  Usos: Biblioteca

 23. Nom edifici: Biblioteca Indioteria
  Usos: Biblioteca

 24. Nom edifici: Biblioteca Molinar
  Usos: Biblioteca

 25. Nom edifici: Biblioteca Polígon Llevant
  Usos: Biblioteca

 26. Nom edifici: Biblioteca Ramon Llull
  Usos: Biblioteca

 27. Nom edifici: Biblioteca Santa Catalina
  Usos: Biblioteca

 28. Nom edifici: Biblioteca Son Cladera
  Usos: Biblioteca

 29. Nom edifici: Biblioteca Son Forteza
  Usos: Biblioteca

 30. Nom edifici: Biblioteca Son Gotieu
  Usos: Biblioteca

 31. Nom edifici: Biblioteca Son Quint Son Rapinya
  Usos: Biblioteca

 32. Nom edifici: Biblioteca Son Roca Son Ximelis
  Usos: Biblioteca

 33. Nom edifici: Centre cultural S'Escorxador
  Usos: Centre cultural

 34. Nom edifici: Centre cultural Es Forti
  Usos: Centre cultural

 35. Nom edifici: Centre cultural Puig de Sant Pere
  Usos: Centre cultural

 36. Nom edifici: Centre cultural La Vileta
  Usos: Centre cultural

 37. Nom edifici: Centre Cultural Sant Agustí i UIAP
  Usos: Centre cultural

 38. Nom edifici: Centre cultural S'Aranjassa
  Usos: Centre cultural

 39. Nom edifici: Serveis socials Es Molinar
  Usos: Serveis socials

 40. Nom edifici: Serveis socials Nord 1
  Usos: Serveis socials

 41. Nom edifici: Serveis socials Estacions
  Usos: Serveis socials

 42. Nom edifici: Turisme Parc estacions
  Usos: Turisme

 43. Nom edifici: Serveis socials Lonja
  Usos: Serveis socials

 44. Nom edifici: Serveis socials Son Gotieu, Biblioteca i ciber aula
  Usos: Serveis socials

 45. Nom edifici: Policia Local Edifici Amèrica
  Usos: Policia

 46. Nom edifici: Sanitat Son Reus
  Usos: Sanitat

 47. Nom edifici: Castell de Bellver
  Usos: Cultural

 48. Nom edifici: Edifici Avingudes
  Usos: Infraestructures

 49. Nom edifici: Teatre municipal
  Usos: Cultural

 50. Nom edifici: Palau Solleric
  Usos: Cultural

 51. Nom edifici: Teatre Xesc Forteza
  Usos: Cultural

 52. Nom edifici: Museu Molí d'en Garleta
  Usos: Cultural

 53. Nom edifici: Casal Informació Joves Migjorn
  Usos: Joventut

 54. Nom edifici: Litoral de Llevant
  Usos: Joventut

 55. Nom edifici: Centre informació joves
  Usos: Joventut

 56. Nom edifici: Morell
  Usos: Turisme

 57. Nom edifici: Rentadors Jonquet
  Usos: Turisme

 58. Nom edifici: Llevant
  Usos: Consum

 59. Nom edifici: Olivar
  Usos: Consum

 60. Nom edifici: Biblioteca Son Sardina i centre cultural
  Usos: Biblioteca i centre cultural

 61. Nom edifici: Centre cultural Son Matet
  Usos: Centre cultural

 62. Nom edifici: Centre cultural Vivero
  Usos: Centre cultural

 63. Nom edifici: Centre cultural Son Cladera
  Usos: Centre cultural

 64. Nom edifici: Serveis socials Ciutat antiga
  Usos: Serveis socials

 65. Nom edifici: Serveis socials Ciutat antiga
  Usos: Serveis socials

 66. Nom edifici: Serveis socials Est
  Usos: Serveis socials

 67. Nom edifici: Serveis socials Jonquet
  Usos: Serveis socials

 68. Nom edifici: Serveis socials Jonquet
  Usos: Serveis socials

 69. Nom edifici: OFIM
  Usos: Serveis socials

 70. Nom edifici: Cort
  Usos: Infraestructures

 71. Nom edifici: UIAP 5 - Coll
  Usos: Infraestructures

 72. Nom edifici: UIAP 6 - Son Ferriol
  Usos: Infraestructures

 73. Nom edifici: Oficina defensor ciutadà
  Usos: Infraestructures

 74. Nom edifici: Bar parc llevant
  Usos: Infraestructures

 75. Nom edifici: Auditori Municipal Son Cladera
  Usos: Cultural

 76. Nom edifici: Districte ciutat antiga
  Usos: Infraestructures

 77. Nom edifici: Serveis socials Litoral llevant
  Usos: Serveis socials

 78. Nom edifici: Escola d'infants Son Roca
  Usos: Escola d'infants

 79. Nom edifici: Escola d'infants S'Arenal
  Usos: Escola d'infants

 80. Nom edifici: Escola d'infants Santa Catalina
  Usos: Escola d'infants

 81. Nom edifici: Escola d'infants Ciutat Antiga
  Usos: Escola d'infants

 82. Nom edifici: Escola d'infants Santa Creu
  Usos: Escola d'infants

 83. Nom edifici: Escola d'infants Maria Mut i Mandilego
  Usos: Escola d'infants

 84. Nom edifici: Escola d'infants Son Fuster Nou
  Usos: Escola d'infants

 85. Nom edifici: Escola d'infants Can Alonso
  Usos: Escola d'infants

 86. Nom edifici: Escola d'infants Son Ferriol
  Usos: Escola d'infants

 87. Nom edifici: Escola d'infants Es Molinar
  Usos: Escola d'infants

Data última modificació: 15 de gener de 2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010