Startseite -> Volks Geshefthe und autonom organitzationen -> PalmaActiva

Benvingut/da al Perfil del Contractant.

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Volks Geshefthe und autonom organitzationen

Pla d'actuació en els edificis

Banner Accés Sí

 1. Nom edifici: Biblioteca Sant Jordi
  Usos: Centre cultural i Biblioteca

 2. Nom edifici: Llevant Nord
  Usos: Serveis socials

 3. Nom edifici: Mercat Camp Redó
  Usos: Infraestructures

 4. Nom edifici: Can Bordils
  Usos: Infraestructures

 5. Nom edifici: Can Oms
  Usos: Infraestructures

 6. Nom edifici: Centre cultural Calatrava
  Usos: Centre cultural

 7. Nom edifici: Centre cultural Jonquet
  Usos: Centre cultural

 8. Nom edifici: Centre cultural Santa Catalina
  Usos: Centre cultural

 9. Nom edifici: Centre cultural Son Oliva
  Usos: Centre cultural

 10. Nom edifici: Centre cultural Son Real
  Usos: Centre cultural

 11. Nom edifici: Centre de dia estel
  Usos: Serveis socials

 12. Nom edifici: Edifici Flassaders
  Usos: Infraestructures

 13. Nom edifici: Informació i joves ciutat antiga
  Usos: Centre cultural

 14. Nom edifici: Mercat de l'Olivar
  Usos: Administratiu

 15. Nom edifici: Serveis socials Llevant Sud
  Usos: Serveis socials

 16. Nom edifici: Coord. Drogodependencia
  Usos: Serveis socials

 17. Nom edifici: Son Pacs
  Usos: Infraestructures

 18. Nom edifici: Vivero municipal
  Usos: Infraestructures

 19. Nom edifici: Biblioteca Arenal
  Usos: Biblioteca

 20. Nom edifici: Biblioteca Coll d'en Rabassa
  Usos: Biblioteca

 21. Nom edifici: Biblioteca S'escorxador
  Usos: Biblioteca

 22. Nom edifici: Biblioteca Gènova
  Usos: Biblioteca

 23. Nom edifici: Biblioteca Indioteria
  Usos: Biblioteca

 24. Nom edifici: Biblioteca Molinar
  Usos: Biblioteca

 25. Nom edifici: Biblioteca Polígon Llevant
  Usos: Biblioteca

 26. Nom edifici: Biblioteca Ramon Llull
  Usos: Biblioteca

 27. Nom edifici: Biblioteca Santa Catalina
  Usos: Biblioteca

 28. Nom edifici: Biblioteca Son Cladera
  Usos: Biblioteca

 29. Nom edifici: Biblioteca Son Forteza
  Usos: Biblioteca

 30. Nom edifici: Biblioteca Son Gotieu
  Usos: Biblioteca

 31. Nom edifici: Biblioteca Son Quint Son Rapinya
  Usos: Biblioteca

 32. Nom edifici: Biblioteca Son Roca Son Ximelis
  Usos: Biblioteca

 33. Nom edifici: Centre cultural S'Escorxador
  Usos: Centre cultural

 34. Nom edifici: Centre cultural Es Forti
  Usos: Centre cultural

 35. Nom edifici: Centre cultural Puig de Sant Pere
  Usos: Centre cultural

 36. Nom edifici: Centre cultural La Vileta
  Usos: Centre cultural

 37. Nom edifici: Centre Cultural Sant Agustí i UIAP
  Usos: Centre cultural

 38. Nom edifici: Centre cultural S'Aranjassa
  Usos: Centre cultural

 39. Nom edifici: Serveis socials Es Molinar
  Usos: Serveis socials

 40. Nom edifici: Serveis socials Nord 1
  Usos: Serveis socials

 41. Nom edifici: Serveis socials Estacions
  Usos: Serveis socials

 42. Nom edifici: Turisme Parc estacions
  Usos: Turisme

 43. Nom edifici: Serveis socials Lonja
  Usos: Serveis socials

 44. Nom edifici: Serveis socials Son Gotieu, Biblioteca i ciber aula
  Usos: Serveis socials

 45. Nom edifici: Policia Local Edifici Amèrica
  Usos: Policia

 46. Nom edifici: Sanitat Son Reus
  Usos: Sanitat

 47. Nom edifici: Castell de Bellver
  Usos: Cultural

 48. Nom edifici: Edifici Avingudes
  Usos: Infraestructures

 49. Nom edifici: Teatre municipal
  Usos: Cultural

 50. Nom edifici: Palau Solleric
  Usos: Cultural

 51. Nom edifici: Teatre Xesc Forteza
  Usos: Cultural

 52. Nom edifici: Museu Molí d'en Garleta
  Usos: Cultural

 53. Nom edifici: Casal Informació Joves Migjorn
  Usos: Joventut

 54. Nom edifici: Litoral de Llevant
  Usos: Joventut

 55. Nom edifici: Centre informació joves
  Usos: Joventut

 56. Nom edifici: Morell
  Usos: Turisme

 57. Nom edifici: Rentadors Jonquet
  Usos: Turisme

 58. Nom edifici: Llevant
  Usos: Consum

 59. Nom edifici: Olivar
  Usos: Consum

 60. Nom edifici: Biblioteca Son Sardina i centre cultural
  Usos: Biblioteca i centre cultural

 61. Nom edifici: Centre cultural Son Matet
  Usos: Centre cultural

 62. Nom edifici: Centre cultural Vivero
  Usos: Centre cultural

 63. Nom edifici: Centre cultural Son Cladera
  Usos: Centre cultural

 64. Nom edifici: Serveis socials Ciutat antiga
  Usos: Serveis socials

 65. Nom edifici: Serveis socials Ciutat antiga
  Usos: Serveis socials

 66. Nom edifici: Serveis socials Est
  Usos: Serveis socials

 67. Nom edifici: Serveis socials Jonquet
  Usos: Serveis socials

 68. Nom edifici: Serveis socials Jonquet
  Usos: Serveis socials

 69. Nom edifici: OFIM
  Usos: Serveis socials

 70. Nom edifici: Cort
  Usos: Infraestructures

 71. Nom edifici: UIAP 5 - Coll
  Usos: Infraestructures

 72. Nom edifici: UIAP 6 - Son Ferriol
  Usos: Infraestructures

 73. Nom edifici: Oficina defensor ciutadà
  Usos: Infraestructures

 74. Nom edifici: Bar parc llevant
  Usos: Infraestructures

 75. Nom edifici: Auditori Municipal Son Cladera
  Usos: Cultural

 76. Nom edifici: Districte ciutat antiga
  Usos: Infraestructures

 77. Nom edifici: Serveis socials Litoral llevant
  Usos: Serveis socials

 78. Nom edifici: Escola d'infants Son Roca
  Usos: Escola d'infants

 79. Nom edifici: Escola d'infants S'Arenal
  Usos: Escola d'infants

 80. Nom edifici: Escola d'infants Santa Catalina
  Usos: Escola d'infants

 81. Nom edifici: Escola d'infants Ciutat Antiga
  Usos: Escola d'infants

 82. Nom edifici: Escola d'infants Santa Creu
  Usos: Escola d'infants

 83. Nom edifici: Escola d'infants Maria Mut i Mandilego
  Usos: Escola d'infants

 84. Nom edifici: Escola d'infants Son Fuster Nou
  Usos: Escola d'infants

 85. Nom edifici: Escola d'infants Can Alonso
  Usos: Escola d'infants

 86. Nom edifici: Escola d'infants Son Ferriol
  Usos: Escola d'infants

 87. Nom edifici: Escola d'infants Es Molinar
  Usos: Escola d'infants

Datum der letzten Änderung: 15 Januar 2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telefon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010