Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 PO 2020 00012   Servei extern d'assessoria jurídica i direcció lletrada en matèria laboral per l'EFM (PO 2020 00012)   Licitacions en curs 
 POS 2020 00002   Subministrament, instal·lació i manteniment de dispositius de localització GPS o equivalents i sistemes de gestió de flotes per a l'EFM (POS 2020 00002)   Licitacions en curs 
 PO 2020 00018   Ús temporal d'un espai per a la prestació del servei de bar, catering, carretó y màquines expenedores a l'EFM (PO 2020 00018)   Licitacions en curs 
 PO 2020 00007   PO 2020 00007 Manteniment preventiu i correctiu de forns incineradors    Licitacions en curs 
 CM 2020 00074   Servei de control d'emissions atmosfèriques forns crematoris de Palma i Bon Sosec de l'EFM (CM 2020 00074)   Adjudicacions i formalitzacions 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010