Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 POS 2022 00001   Obra del projecte d'instal·lació de la passarel·la connectora del sector 6 i sector 2 del Cementeri Municipal de Palma (POS 2022 00001)   Adjudicacions i formalitzacions 
 POS 2022 00002   Servei de direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra de la passarel·la connectora del sector 6 i sector 2 del Cementeri Municipal de Palma (POS 2022 00002)   Adjudicacions i formalitzacions 
 POSA 2022 00004   Subministrament de sudaris biodegradables per la recollida de difunts infectocontagiosos a l'EFMSA (POSA 2022 00004)   Licitacions en curs 
 CM 2022 00004   Servei de reparació de xapa i pintura de dos vehicles fúnebres de l'EFM (CM 2022 00004)   Adjudicacions i formalitzacions 
 POS 2021 00024   Obres del projecte de reordenació del sector 2 del cementeri muncipal de Palma - Fase II (POS 2021 00024)   Adjudicacions i formalitzacions 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010