Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 2019 00007   Subministrament lluminàries i bombetes per reposicions (CM 2019 00007)   En fase de valoració 
 CM 2019 00009   Obres de pavimentació amb aglomerat del Vial Torrent (Sectors 2-3) del Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00009)   Anunci 
 CM 2019 00008   Honoraris tècnics per a la redacció projecte, ESS, direcció obra i coordinació seguretat per la substitució de la xarxa d'aigua sector 3 per al Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00008)   Anunci 
 CM 2019 00006   Subministrament i instal·lació d'analitzador i dossificador de control de clor per aigua de consum humà per al Tanatori de Son Valentí (CM 2019 00006)   Anunci 
 CM 2019 00005   Honoraris per al desenvolupament, realització i valoració de les proves selectives per a la borsa de feina temporal de personal administratiu i operaris de funerària i de cementeris de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (CM 2019 00005)   En fase de valoració 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010