Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 2019 00027   Revisió i elaboració del pla d'autoprotecció de l'Empresa Funeraria Municipal, S.A. (CM 2019 00027)   En fase de valoració 
 CM 2019 00031   Servei de metal·listeria i fusteria metal·lica dels edificis i cementeris de l'Empresa Funeraria Municipal, S.A. (CM 2019 00031)   En fase de valoració 
 PO 2019 00022   Contractació del servei d'assessorament, defensa jurídica i assistència lletrada externa en l'àmbit laboral de l'EFM (PO 2019 00022)   Licitacions en curs 
 POS 2019 00021   Contractació del servei de revisió i actualització en matèria de Compliance Penal, nomenament i desenvolupament de funcions pròpies de l'oficial de compliment extern (POS 2019 00021)   Licitacions en curs 
 PO 2019 00019   Subministrament de l'urna mod.8 d'alabastre i reliquiari urna de l'EFM (PO 2019 00019)   Licitacions en curs 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010