Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 POS 2019 00018   Subministrament de combustible per la flota de vehicles de l'EFMSA (POS 2019 00018)   Licitacions en curs 
 PO 2019 00016   Subministrament de fèretres a l'EFMSA (PO 2019 00016)   Licitacions en curs 
 POS 2019 00015   Servei de prevenció aliè de l'EFMSA (POS 2019 00015)   Licitacions en curs 
 POS 2019 00017   Servei de formació per l'impartició de les accions formatives corresponents per a obtenir el certificat professional SSCI0312 (RD 990/2013, de 13 de desembre de 2013) (POS 2019 00017)    Licitacions en curs 
 CM 2019 00023   Subministrament de 8 unitats de PC HP 800 per a l'EFM (CM 2019 00023)   Adjudicacions i formalitzacions 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010