Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 POH 2021 0027   Subministrament de fèretres i bosses sanitàries estanques per al transport de cadàvers amb taût de l'EFM (POH 2021 0027)   Licitacions en curs 
 PO 2021 00012   Subministrament de reliquiaris joia i petjapapers de l'EFM (PO 2021 00012)   Adjudicacions i formalitzacions 
 POSA 2021 00035   Subministrament i instal·lació de dos monòlits-cartell per a les rotondes d'entrada al tanatori de Son Valentí-Palma i Bon Sosec-Marratxi de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (POSA 2021 00035)   Adjudicacions i formalitzacions 
 POSA 2021 00034   Subministrament i instal·lació de lluminàries per al tanatori de Son Valentí-Palma i Bon Sosec-Marratxi de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (POSA 2021 00034)   Adjudicacions i formalitzacions 
 POSA 2021 00033   Subministrament, instal·lació i posada en marxa de dos punts de càrrega elèctrica per als nous vehicles elèctrics de l'EFMSA (POSA 2021 00033)   Adjudicacions i formalitzacions 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010