Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 2019 00036   Subministrament de caixes de restes de fusta per als serveis d'inhumacions, exhumacions i incineracions de l'EFM (CM 2019 00036)   En fase de valoració 
 CM 2019 00033   Honoraris tècnics per a la redacció projecte i estudi de seguretat i salut per a les obres de reordenació del sector II fase II del Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00033)   En fase de valoració 
 CM 2019 00045   Gestió de correspondència-gestió de mailing (CM 2019 00045)   En fase de valoració 
 CM 2019 00037   Obres de pavimentació pas per als vianants del quadre 6 a paredó del Cementeri de Palma (CM 2019 00037)   En fase de valoració 
 POS 2019 00028   Servei de manteniment d'equips i carretons elevadors i escales d'usuaris de l'EFM (POS 2019 00028)   Licitacions en curs 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010