Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 POH 2022 00037   Subministrament de recordatoris i esqueles de l'EFMSA (POH 2022 00037)   Adjudicacions i formalitzacions 
 PO 2022 00036   Subministrament de material tèxtil i plàstic de productes funeraris de l'Empresa funerària Municipal, S.A.(PO 2022 00036)   Adjudicacions i formalitzacions 
 POSA 2022 00031   Subministrament d'urnes i discos/plaques de material gres refractari o similar de l'empresa funerària Municipal, S.A. (POSA 2022 00031)   Licitacions en curs 
 POSA 2022 00040   Subministrament de lots de nadal per a l'Empresa Funeraria Municipal, S.A. (POSA 2022 00040)   Adjudicacions i formalitzacions 
 POS 2022 00038   Subministrament de material de neteja i productes basics de condicionament i higiene de l'Empresa funerària Municipal, S.A.(POS 2022 00038)   Adjudicacions i formalitzacions 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010