Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 35/2019   Servei d'escola municipal d'Atletisme (CM 35/2019).   En fase de valoració 
 CM 36/2019   Servei d'escola municipal d'Handbol (CM 36/2019).   En fase de valoració 
 CM 37/2019   Servei d'escola municipal de Patinatge (CM 37/2019).   En fase de valoració 
 CM 34/2019   Substitució de les finestres de la piscina interior que donen a l'exterior de Son Hugo (CM 34/2019).   En fase de valoració 
 CM 33/2019   Reparació i realització de nova estructura del fals sostre a la piscina municipal Son Roca (CM 33/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010