Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 79/2018   Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control en línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 79/2018).   En fase de valoració 
 CM 81/2018   Programa Nordic Walking al municipi de Palma (CM 81/2018).   Licitacions en curs 
 CM 80/2018   Realització de les analítiques del producte químic (clor i pH), subministrat per l'empresa adjudicatària del procediment de contractació de químics de l'IME (CM 80/2018).   En fase de valoració 
 CM 78/2018   Servei de Laboratori per la realització de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 i clor en ambient en les piscines cobertes (CM 78/2018).   En fase de valoració 
 CM 77/2018   Servei de Prevenció Aliè (SPA), de prevenció de riscs laborals, i vigilància de la salut (CM 77/2018).   En fase de valoració 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010