Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 69/2018   Adquisició i instal·lació estació funcional amb elements complementaris i altres elements d'entrenament de sala al PM Germans Escalas (CM 69/2018).   En fase de valoració 
 CM 67/2018   Estudi hidrogeològic PM Rudy Fernández (CM 67/2018).   En fase de valoració 
 CM 68/2018   Eficiència energètica PM Rudy Fernández (CM 68/2018).   En fase de valoració 
 CM 56/2018   Servei de Prevenció Aliè (SPA), prevenció de riscs laborals, com també de realització dels reconeixements mèdics. (CM 56/2018).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 55/2018   Projecte i direcció d'obra de les obres destinades a la construcció d'un camp de futbol 11 i una edificació per a vestidors (CM 55/2018).   Adjudicacions i formalitzacions 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010