Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 17/2018   Realització d'un estudi lumínic dels pavellons, les pistes i les piscines de l'IME. (CM 17/2018)   En fase de valoració 
 CM 16/2018   Realització de cursos de formació per personal de manteniment IME, relacionats amb diferents riscs laborals.(CM 16/2018)   En fase de valoració 
 CM 15/2018   Projecte, direcció obra, execució i coordinació de seguretat i salut de les obres d'una escala lateral d'evacuació al PM Germans Escalas.(CM 15/2018)   En fase de valoració 
 CM 12/2018   Coordinació de seguretat i salut de les obres de renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.(CM 12/2018)   En fase de valoració 
 CM 13/2018   Reparació del mur mitger entre el PM Borja Moll i el CEIP Joan Miró.(CM 13/2018)   En fase de valoració 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010