Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 29/2018   Coordinació de seguretat i salut de les obres de renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.(CM 29/2018)   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 40/2018   Direcció execució material i coordinació de seguretat i salut de les obres de remodelació de les pistes del PM Germans Escalas (CM 40/2018).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 48/2018   Servei de lloguer, muntatge i desmuntatge d'envelats, tarimes, mobiliari en la FITSALUT 2018, organitzada per l'IME (CM 48/2018).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 44/2018   Projecte i direcció d'obra de les obres destinades a la construcció d'un camp de futbol 11 i una edificació per a vestidors a la PE exterior Verge de Lluc (CM 44/2018).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 37/2018   Realització d'un estudi lumínic dels pavellons, les pistes, les piscines i els camps de futbol de l'IME (CM 37/2018).   Adjudicacions i formalitzacions 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010