Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IMI

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 07/2018   Compra de tendals de capota amb i sense estructura metàl·lica   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 08/2018   Compra de desfibril·lador automàtic i portàtil   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 05/2018   Contracte Menor per al trasllat d'equips informàtics   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 04/2018   Contracte menor per a la defensa processal en defensa de reconeixement de antiguitat   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 03/2018   Contracte menor per a la compra entre 20 i 25 cadires giratòries amb braços   Adjudicacions i formalitzacions 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010