Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 COM 17 004   Concurs de projectes per a la contractació del servei de relacions públiques i comunicació exterior a Espanya   Licitacions en curs 
 INF 17 001   Contractació del servei de gestió de les oficines i punts d'informació turística de Palma - DESERT -    Adjudicacions i formalitzacions 
 COM 16 001   Contracte del servei de relacions públiques i comunicació exterior en el Regne Unit    Adjudicacions i formalitzacions 
 COM 16 002   Contracte del servei de relacions públiques i comunicació a Alemanya   Adjudicacions i formalitzacions 
 INN 009   Servei d'elaboració de l'auditoria i recomanació sobre necessitat de senyalització túrística    Adjudicacions i formalitzacions 

AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010