Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
    Sol·licitud pressupost consultoria en matèria de protecció de dades personals i prevenció de blanqueig de capitals   Anunci 
 AD 17 001   Anunci per a la licitació d'un servei de gestoria administrativa i laboral per a la fundació turisme palma 365   Adjudicacions i formalitzacions 
 INN 17 006   Anunci per a la licitació d'un servei d'auditoria per determinar el nivell d'accessibilitat física i sensorial de diferents rutes turístiques de la ciutat de palma i dels punts d'interès que aquestes inclouen   Adjudicacions i formalitzacions 
 INN 17 010   Anunci per a la licitació per a la contractació del servei d'auditoria i assessorament digital per definir l'estratègia en línia, el redisseny i l'actualització de la web turística de Palma, www.visitpalma.com (EXP. INN 17 010)   Adjudicacions i formalitzacions 
 INF 17 004   Anunci per a la licitació per a la contractació del servei de gestió de les oficines i punts d'informació turística de Palma. (Exp. INF 17/004)   Adjudicacions i formalitzacions 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010