Inici ->  Empreses, organismes i altres -> PMEI

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 COS19-03   Retirada dels actuals equips de calefacció, subministrament i instal·lació d'equips de climatització   Anunci 
 COS 2018-03   Servei de prevenció i control de legionel·losis de les escoles del patronat Muncipal d´Escoles d´Infants de Palma    Anunci 
 CM 2018-003   Contracte menor de servei d'assitència tècnica d'elaboració dels projectes d'instal·lació de sistemes de climatització a les escoles del PMEI   Adjudicacions i formalitzacions 
 cm2018-002   REALITZACIÓ DE TRACTAMENTS PER LA PREVENCIÓ I CONTROL LEGIONEL·LOSI   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM2018-001   Assistència tècnica consistent en la direcció d'obres i coordinació en matèria de seguretat i salut   Adjudicacions i formalitzacions 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010