Inici ->  Empreses, organismes i altres -> SMAP

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 02/2017   Exp. 02/2017 - Contracte de subministrament de tres vehicles tipus furgoneta, pel servei de bicicleta pública mitjançant renting   Adjudicacions i formalitzacions 
 01/2017   Exp. 01/2017 - Licitació del servei de manteniment de les bombes d'evacuació d'aigües dels pous per sota del nivell freàtic de l'aparcament del Parc de la Mar de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A.    Adjudicacions i formalitzacions 
 7/2016   Exp. 7/2016 - Licitació del contracte de serveis de neteja als aparcaments i oficines de l'SMAP   Adjudicacions i formalitzacions 
 9/2016   Exp. 09/2016 - Servei de manteniment d'aparells elevadors ubicats en els equipaments i oficines gestionades per l'SMAP   Adjudicacions i formalitzacions 
 10/2016   Exp. 10/2016 - Servei de protecció contra incendis, detecció de monòxid de carboni, detecció de metà i sistema de megafonia als aparcaments de l'SMAP   Adjudicacions i formalitzacions 

AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010