Inici ->  Empreses, organismes i altres -> SMAP

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 02/2017   Exp. 02/2017 - Contracte de subministrament de tres vehicles tipus furgoneta, pel servei de bicicleta pública mitjançant renting   Adjudicacions i formalitzacions 
 01/2017   Exp. 01/2017 - Licitació del servei de manteniment de les bombes d'evacuació d'aigües dels pous per sota del nivell freàtic de l'aparcament del Parc de la Mar de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A.    Adjudicacions i formalitzacions 
 7/2016   Exp. 7/2016 - Licitació del contracte de serveis de neteja als aparcaments i oficines de l'SMAP   Adjudicacions i formalitzacions 
 10/2016   Exp. 10/2016 - Servei de protecció contra incendis, detecció de monòxid de carboni, detecció de metà i sistema de megafonia als aparcaments de l'SMAP   Adjudicacions i formalitzacions 
 9/2016   Exp. 09/2016 - Servei de manteniment d'aparells elevadors ubicats en els equipaments i oficines gestionades per l'SMAP   Adjudicacions i formalitzacions 

AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010