Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de l'Habitatge - RIBA

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
    Adquisició d'habitatges d'acolliment familiar municipal   Licitacions en curs 
 CMOb 01/2018   Obres de reforma edifici carrers Sant Magí, 31/Cerdà, 12 del Jonquet de Palma   Anunci 
 CMOb 02/2018   Obres edifici carrer Miquel Angel Lleuger, núm. 10 del Jonquet de Palma   Anunci 
 CM SUM 1-2019   Subministrament equipament informàtic per al projecte Vivenda Digne del Pla Litoral de Ponent   Adjudicacions i formalitzacions 
 SERV 8-2018   Servei assistència per a la impartició d'un curs de prevenció de riscos laborals en la construcció - ANUL·LAT -    Licitacions en curs 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010