Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 PO PCP 1.2020   Diverses pòlisses d'assegurances per al Palau De Congressos De Palma, S.A.   Anunci 
 03/2018   Assessoria i representació jurídica recurrent de la societat Palau de Congressos de Palma, S.A.   Adjudicacions i formalitzacions 
 04/2017   Serveis d'auditoria de comptes anuals Palau de Congressos de Palma S.A. i revisió i verificació dels comptes de Melià Hotels International, S.A.   Adjudicacions i formalitzacions 
 03/2017   Serveis d'assessoria comptable, fiscal, pressupostària i laboral   Adjudicacions i formalitzacions 
 02/2017   Servei assessorament jurídic i direcció lletrada   Adjudicacions i formalitzacions 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010