Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 2019-010-O   OBRES PER A LA SENYALITZACIÓ DE LA ZONA 30 RAFAL - VIVERO   Licitacions en curs 
 2019-011-A   SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA (2 LOTS)   Licitacions en curs 
 2019-009-A   REVISIONS DELS CAVALLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PER TRACCIÓ ANIMAL (SERVEI DE GALERES)   Licitacions en curs 
 2019-008-S   ARRENDAMENT DE VEHICLES PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES (4 LOTS)   Licitacions en curs 
 2019-006-A   SERVEI ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS A ACTIVITATS PROGRAMES FESTIUS DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: DIUMENGE DE L'ÀNGEL, ESTIU I NADAL, 2019; REIS I SANT SEBASTIÀ 2020 I CARNAVAL 2020    Licitacions en curs 
 2019-007-S   SUBMINISTRAMENT DE 250000 PAPERETES EN PAPER BLANC PER A CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/REGIDORS PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 26 DE MAIG DE 2019   Licitacions en curs 
 2019-005-A   SERVEI DE LLEURE JOVE A LA BARRIADA DE SON CLADERA   Licitacions en curs 
 2019-004-C   CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER INSTAL·LAR I EXPLOTAR LES MAQUINES EXPENEDORES AUTOMÀTIQUES DE PRODUCTES SÒLIDS ALIMENTARIS, BEGUDES FREDES I BEGUDES CALENTES PROVINENTS DE COMERÇ JUST, A DEPENDENCIES I INSTAL·LACIONS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA PER AL PERSONAL   Licitacions en curs 
 2019-003-C   CONTRACTE D'AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CIUTAT JARDÍ   Licitacions en curs 
 2019-002-S   SUBMINISTRAMENT DE PAPER ECOLÒGIC TCF I MATERIAL D'OFICINA   Licitacions en curs 

Pàgina 1 de 5,  41 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010