Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 2019-047-A   SERVEI D'ASSISTENCIA PSICOLÒGICA A VÍCTIMES DE DELICTES RELACIONATS AMB LA VIOLÈNICA DE GÈNERE, ODI I ALTRES TIPUS DE DELICTES VIOLENTS, EN SITUACIÓ DE CRISI.   Licitacions en curs 
 2019-045-A   SERVEI D'AGÈNCIA I INTERMEDIACIÓ PER A LA INSERCIÓ D'ANUNCIS OFICIALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA EN PREMSA ESCRITA   Licitacions en curs 
 2019-046-S   SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS   Licitacions en curs 
 2019-021-S (2)   SUBMINISTRAMENT DE LLENYA PER A FESTETJOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA   Licitacions en curs 
 2019-044-O   ADEQUACIÓ I CONDICIONAMENT DE LOCAL MUNICIPAL PER UBICAR LES OFICINES DE L'IMI I CONSTRUCCIÓ DE NOVA FAÇANA DEL LOCAL CONTIGU AL DE LES OFICINES   Licitacions en curs 
 2019-043-A   DINAMITZACIÓ DEL CONSELL PER A LA PARTICIPACIÓ INFANTIL CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA DE PALMA   Licitacions en curs 
 2019-015-A (3)   SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA REALITZ. AUDITORIA VERIFICACIÓ PRÈVIA SOLS. PAGAMENT AL BENEFICIARI QUE PRESENTARÀ L'AJUNT. SOBRE LES DESPESES EXECUTADES A OPERACIONS RELAC. L'ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAL "PLA LITORAL DE PONENT"   Licitacions en curs 
 2019-042-A   SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DE L'EQUIPAMENT ESCENOTÈCNIC DELS TEATRES MUNICIPALS I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ I REPOSICIÓ NECESSARI   Licitacions en curs 
 2019-041-A   SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE BIBLIOTECA, PLA DE DINAMITZACIÓ DEL FONS I FOMENT DE LA LECTURA A LA BIBLIOTECA INFANTIL MUNICIPAL DE NOU LLEVANT (DE 3 A 12 ANYS)   Licitacions en curs 
 2019-040-A   ELABORACIÓ NOU PLA D'ACCIÓ PEL CLIMA I L'ENERGIA SOSTENIBLE (PACES) DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA.   Licitacions en curs 

Pàgina 1 de 9,  85 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010