Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 2019-036-A   REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER TEMPLE 9    Licitacions en curs 
 2019-034-S   SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE ELÈCTRIC DESTINAT AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL   Licitacions en curs 
 2019-033-A   SERVEI PER LA DEFENSA TÈCNICA I LA REPRESENTACIÓ EN ELS PROCEDIMENTS DE DESALLOTJAMENT RELATIUS AL POBLAT DE SON RIERA (2 LOTS)   Licitacions en curs 
 2019-032-A   SERVEI DE MONITORATGE DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA PALMA EDUCA (8 LOTS)   Licitacions en curs 
 2019-031-A   SERVEI DE RETIRADA, TRANSPORT,DESCONTAMINACIÓ I TRAMITACIÓ DE BAIXA ADMINISTRATIVA DELS VEHICLES DECLARATS RESIDUS DOMÈSTICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA   Licitacions en curs 
 2019-030-S   SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA DESTINAT ALS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (8 LOTS)   Licitacions en curs 
 2019-029-S   SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE TREBALL PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES   Licitacions en curs 
 2019-027-O   PROJECTE D'OBRES DE REFORMA I SUBSTITUCIÓ DE PART DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI MUNICIPAL D'ESTACIONS.   Licitacions en curs 
 2019-026-A   REPARACIONS MECÀNIQUES I DE CARROSSERIA DELS VEHICLES DEL PARC MÒBIL   Licitacions en curs 
 2019-020-A   SERVEI DE TRANSPORT I/O LLOGUER DE TAULES, CADIRES, TORRADORES, TANQUES, TARIMES I RAMPES ACCESIBLES PER A ESDEVENIMENTS INSTITUCIONALS I FESTES MUNICIPALS   Licitacions en curs 

Pàgina 1 de 8,  71 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010