Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 2021-085-C   CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTA··LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS   Licitacions en curs 
 2021-084-A   MANTENIMENT, ACTUACIONS D'INVERSIÓ DE REPOSICIÓ, RENOVACIÓ I / O REMODELACIÓ I SERVEI D'AUXILIAR DE MANTENIMENT ALS CENTRES ESCOLARS   Licitacions en curs 
 2021-083-S   FURGÓ ATESTATS (3 VEHICLES) DEL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE POLICIA LOCAL (LOT 4)   Licitacions en curs 
 2021-081-S   SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT PER AL CENTRE DE DIA DE SON CLADERA I ALTRES SERVEIS PER A LA GENT GRAN DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL (2 LOTS)   Licitacions en curs 
 2021-080-A   SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL PER A FAMILIES   Licitacions en curs 
 2021-082-A   SERVEI DE LLOGUER, TRANSPORT, LLIURAMENT, INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE TANQUES BAIXES METÀL·LIQUES PER A LA SEGURETAT I PROTECCIÓ DEL PÚBLIC I ACOTAMENT DE L'ITINERARI DE LA CAVALCADA DELS REIS MAGS I DE SA RUA A PALMA (2 LOTS)   Licitacions en curs 
 2021-078-A   CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DEL CENTRE RESIDENCIAL D'ATENCIÓ TEMPORAL (CRAT)   Licitacions en curs 
 2021-079-C   CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AL PARC DE SON GIBERT   Licitacions en curs 
 2021-076-A   SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA D'ESCENA PER A L'ÀREA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA PER A TEATRES MUNICIPALS I ALTRES ESPAIS ESCÈNICS (2 LOTS)   Licitacions en curs 
 2021-077-A   CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS INFANTILS D'ANIMACIÓ, ARTÍSTIQUES, SOCIOEDUCATIVES, LÚDIQUES I FESTIVES PER A LA PROGRAMACIÓ DE SANT SEBASTIÀ PETIT AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 (8 LOTS)   Licitacions en curs 

Pàgina 1 de 28,  279 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010