Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 POS 2020 00005   Subministrament de material elèctric i d'il·luminació de l'EFM (POS 2020 00005)   Licitacions en curs 
 POS 2020 00001   Subministrament d'estores i peluts pels edificis de l'EFM, inclòs servei de neteja, canvi i manteniment (POS 2020 00001)   Licitacions en curs 
 CM 2020 00004   Servei reparació de xapa i pintura de la flota de vehicles de l'EFM (CM 2020 00004)   En fase de valoració 
 CM 2020 00003   Subministrament de bancs de fundició ductil per als sectors 5, 6 i 7 (Son Valentí) del Cementeri de Palma (CM 2020 00003)   En fase de valoració 
 PO 2020 00004   Subministrament de materials de ferreteria i equips de protecció individual (EPIS) de l'EFM (PO 2020 00004)   Licitacions en curs 
 POS 2019 00035   Subministrament de material de neteja i productes bàsics d'acondicionament i higiene (POS 2019 00035)   Licitacions en curs 
 CM 2019 00051   Subministrament de kits per al servei judicial representat gràficament amb logotip de l'EFM i de l'Ajuntament de Palma (CM 2019 00051)   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 2019 00049   Subministrament d'un vehicle nou (furgoneta) pel departament de cementeri de l'EFM (CM 2019 00049)   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 2019 00042   Honoraris tècnics per la realització d'un informe geotècnic per a la construcció d'una passarel·la al Torrent de Sa Riera (CM 2019 00042)   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 2019 00047   Subministrament de discos/plaques de material gres refractari o similar (CM 2019 00047)   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 14,  139 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010