Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 POSA 2021 00009   Servei de control d'emissions atmosfériques dels forns crematoris de Palma i Bon Sosec (POSA 2021 00009)   Licitacions en curs 
 POH 2021 00003   Suministrament de recordatoris i esqueles de l'EFMSA (POH 2021 00003)   Licitacions en curs 
 POH 2021 00006   Subministrament Gas Natural de l'EFM (POH 2021 00006)   Licitacions en curs 
 POH 2021 00005   Renovació de la flota de vehicles funeraris adaptats per l'EFMSA (POH 2021 00005)   Licitacions en curs 
 POSA 2021 00010   Tramitació Post-Mortem (POSA 2021 00010)   Licitacions en curs 
 POSA 2021 00007   Servei Auxiliars COVID 19 (POSA 2021 00007)   Licitacions en curs 
 POSA 2021 00008   Lliteres recollida difunt (POSA 2021 00008)   Licitacions en curs 
 CM 2021 00004   Servei d'entapissat de les bancades i cadires individuals per l'atenció a l'usuari del Tanatori de Son Valentí (CM 2021 00004)   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 2021 00006   Servei d'assessorament, formació i suport tècnic per a les licitacions electròniques a la PLACE (Plataforma de contractació de l'Estat) (CM 2021 00006)   Adjudicacions i formalitzacions 
 POH 2021 00002   Subministrament d'energia electrica per a les instal·lacions de l'EFM (POH 2021 00002)   Licitacions en curs 

Pàgina 1 de 18,  172 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010