Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 04/2020   Servei de seguretat i vigilància en obertura i tancament de les pistes poliesportives exteriors de Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 04/2020).   En fase de valoració 
 CM 02/2020   Servei d'EEMM d'Esgrima (CM 02/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 03/2020   Servei d'EEMM d'Atletisme (CM 03/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 50/2019   Subministrament i instal·lació de les finestres de la piscina interior que donen a l'exterior de Son Hugo (CM 50/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 48/2019   Contractació assegurança d'accidents per part de l'IME (CM 48/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 01/2020   Redacció del projecte arquitectònic i estudi de seguretat i salut per a la construcció d'una pista 3x3 al camp de futbol Miquel Nadal (CM 01/2020).   En fase de valoració 
 CM 45/2019   Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control de línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 45/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 49/2019   Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 49/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 46/2019   Contractació de l'assegurança de responsabilitat civil per part de l'IME (CM 46/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 41/2019   Realització de les analítiques del producte químic (clor i pH), subministrat per l'empresa adjudicatària de productes químics de l'IME (CM 41/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 25,  250 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010