Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 34/2019   Substitució de les finestres de la piscina interior que donen a l'exterior de Son Hugo (CM 34/2019).   En fase de valoració 
 CM 33/2019   Reparació i realització de nova estructura del fals sostre a la piscina municipal Son Roca (CM 33/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 32/2019   Subministrament i instal·lació de quatre línies de vida a la coberta de Son Hugo (CM 32/2019).   En fase de valoració 
 CM 30/2019   Impermeabilització de la canaleta de la piscina del poliesportiu Rudy Fernández (CM 30/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 29/2019   Reparació i realització de nova estructura del fals sostre a la PM Son Roca (CM 29/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 31/2019   Servei d'obertura/tancament, recepció, control i atenció al públic del Palau Municipal d'Esports Son Moix (CM 31/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 27/2019   Subministrament i instal·lació de dues portes d'emergència de la zona de les grades de Son Hugo (CM 27/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 28/2019   Subministrament material esportiu fungible per a dotar a les Escoles Esportives Municipals (CM 28/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 17/2019   Redacció projecte, direcció obra, coordinació de seguretat i salut destinats a la urbanització i dotació de serveis carrer So Na Dolça perimetral poliesportiu Verge de Lluc (CM 17/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 22/2019   Adaptació de l'enllumenat del pavelló municipal Joan Seguí a focus led (CM 22/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 23,  230 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010