Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 15/2020   Substitució equip de climatització autònom de la zona d'oficines de les Piscines Municipals de Son Hugo (CM 15/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 27/2020   Obra per a la impermeabilització de la coberta del PM Viver (CM 27/2020).   En fase de valoració 
 CM 18/2020   Subministrament i instal·lació marcador de futbol al CF del PM Rudy Fernández (CM 18/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 24/2020   Subministrament d'un paviment sintètic desmuntable per instal.lar al Pavelló Joan Seguí (CM 24/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 26/2020   Subministrament del paviment de dues sales del PM Son Hugo (CM 26/2020).   En fase de valoració 
 CM 25/2020   Subministrament mòdul prefabricat MP-6 pel PM Germans Escalas (CM 25/2020).   En fase de valoració 
 CM 22/2020   Subministrament i substitució del compressor del circuit de la climatitzadora de la unitat de tractament d'aire (UTA) de la recepció de Son Hugo (CM 22/2020).   En fase de valoració 
 CM 23/2020   Obra per a la reparació i adequació del paviment ubicat a la zona de Presidència de l'IME (CM 23/2020).   En fase de valoració 
 CM 21/2020   Subministrament d'ordinadors i monitors per a l'IME (CM 21/2020).   En fase de valoració 
 CM 16/2020   Subministrament, transport i instal·lació de seients per a les grades exteriors del camp de rugbi del PM Germans Escalas (CM 16/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 28,  273 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010