Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 AD 18 007   Anunci per a la licitació del contracte del servei de visites guiades per a la fundació turisme palma 365   Anunci 
 PRO 19 030   Anunci per a la contractació del servei de desenvolupament d'una campanya promocional en modalitat de comàrqueting en el mercat emissor alemany   Anunci 
 INN 19 002   Anunci per a la licitació del contracte del servei de conceptualització, disseny, maquetació, creació de continguts i traducció de la guia de turisme familiar i redisseny i traducció del fulletó de turisme accessible   En fase de valoració 
 AD 19 001   Anunci per a la licitació del contracte del servei de traduccions per a la fundació turisme palma 365   En fase de valoració 
 AD 19 002   Anunci per a la contractació del servei de consultoria per a la selecció d'un tècnic de promoció turística per a la FTP365   Adjudicacions i formalitzacions 
 PRO 18 028   Anunci per a la licitació del contracte del servei de desenvolupament d'una campanya promocional en modalitat de comàrqueting turístic en el mercat emissor britànic amb una aerolínia   Adjudicacions i formalitzacions 
 INN 18 008   Anunci per a la licitació del contracte de servei conceptualització, disseny, maquetació i creació de continguts i traducció de la guia de turisme familiar i redisseny i traducció del fulletó de Turisme Accessible -DESERT-   Anunci 
 AD 18 004   Anunci per a la licitació del contracte del servei d'adaptació i consultoria en matèria de protecció de dades personals per a la Fundació Turisme Palma 365   Adjudicacions i formalitzacions 
 AD 18 003   Anunci per a la licitació del contracte del servei de traduccions de textos per a la Fundació Turisme Palma 365- DESERT   Licitacions en curs 
 AD 18 002   Anunci per a la licitació del contracte del servei d'agència de viatges per a la Fundació Turisme Palma 365   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 3,  25 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010