Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 INN 21 009   Anunci per a la contractació del servei d'assistència tècnica per a la redacció i preparació de la documentació necessària per a la captació de fons dels plans territorials de sostenibilitat turística en destinacions   Anunci 
 AD 21002   Contractació de Servei de Gestoria Administrativa   Anunci 
 PRO 20 022   Anunci per a la licitació de la contractació dels serveis per a desenvolupar la creativitat i compra d'espais de publicitat i venda, per a l'execució de la campanya d'imatge i comunicació de Palma per a la temporada mitjana-baixa 2020-21   Adjudicacions i formalitzacions 
 PRO 20 023   Anunci per a la contractació del servei de desenvolupament d'una campanya promocional en modalitat de comàrqueting en el mercat emissor nacional   Adjudicacions i formalitzacions 
 INN 19 006   Anunci per a la licitació del contracte del servei de desenvolupament, redisseny, manteniment i gestió integral de la nova web turística de Palma   Adjudicacions i formalitzacions 
 PRO 19 032   Anunci per a la licitació del contracte de servei d'impressió per a la FTP365   Adjudicacions i formalitzacions 
 INN 19 005   Anunci per a la licitació del contracte de servei de conceptualització, disseny, maquetació, creació de continguts i impressions de la guia turística de referència de la ciutat: Palma, destinació urbana    Adjudicacions i formalitzacions 
 INF 19 003   Anunci de la convocatòria de sol·licitud d'ofertes per a la contractació del servei de disseny per actualitzar el plànol de Palma   Adjudicacions i formalitzacions 
 AD 18 007   Anunci per a la licitació del contracte del servei de visites guiades per a la fundació turisme palma 365   Adjudicacions i formalitzacions 
 PRO 19 030   Anunci per a la contractació del servei de desenvolupament d'una campanya promocional en modalitat de comàrqueting en el mercat emissor alemany   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 4,  33 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010