Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 COS 2018-03   Servei de prevenció i control de legionel·losis de les escoles del patronat Muncipal d´Escoles d´Infants de Palma    Anunci 
 CM 2018-003   Contracte menor de servei d'assitència tècnica d'elaboració dels projectes d'instal·lació de sistemes de climatització a les escoles del PMEI   Adjudicacions i formalitzacions 
 cm2018-002   REALITZACIÓ DE TRACTAMENTS PER LA PREVENCIÓ I CONTROL LEGIONEL·LOSI   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM2018-001   Assistència tècnica consistent en la direcció d'obres i coordinació en matèria de seguretat i salut   Adjudicacions i formalitzacions 
 COS18-01   Contractació de les obres de millora, modernització, adequació i conservació de les instal·lacions de les escoles del PMEI   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 2017-002   Contracte menor del Servei de Prevenció i Control de la legionel·losi   Adjudicacions i formalitzacions 
 C016-02   Contractació de Servei d'Atenció a la Diversitat en Educació Infantil 2017-2020   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 2017-001   Assistència tècnica en execució d'obra al PMEI / CM 2017-001   Adjudicacions i formalitzacions 
 CO16-01   Contractació del servei educatiu per a infants de 0-3 anys    Adjudicacions i formalitzacions 
 LL2003   Contracte de lloguer de l'immoble destinat a escoleta situat al carrer de Sant Pere, 25   Devolucions de garanties 

Pàgina 1 de 2,  16 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010