Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 Cm Ob 02/2021   Obres de substitució cuines a habitatges municipals   Anunci 
 Cm Ob 03/2021   Obres de reforma de l'habitatge ubicat a l'edifici plurifamiliar al carrer Castillo de Olite 2B - 3er Esquerra   Anunci 
 Cm Ob 05/2020   Obres de reforma de l'habitatge ubicat a l'edifici plurifamiliar aïllat al carrer Castillo de Olite, 1-2n esqu.   Anunci 
 Cm SERV 1-2021    Servei de prevenció de riscs laborals del Patronat Municipal de l'Habitatge   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM SERV 03/2020   Servei de netetja predeterminada (ordinaria i d'especialista)   Anunci 
 CMOb 06/2020   Obres de reforma Aragó, 246 A Bx-2n   Anunci 
 CMOb 03/2020   Obres de reforma Aragó, 246B Bx 2na   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM SERV 1/2020   Servei de manteniment, reparació i adequació dels immobles que gestiona el Patronat Municipal d'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris   Anunci 
 CMOb 04/2020   Obres de reforma Aragó, 246 B 1R 2N    Adjudicacions i formalitzacions 
 CM SUM 1-2020    Contracte menor de subministrament de pmhriba per l'adquisició d'equip informàtic   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 5,  42 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010