Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 PCP-PO 2.2020   Assessoria jurídica recurrent I direcció lletrada de la societat Palau de Congressos de Palma, S.A.   Anunci 
 PO PCP 1.2020   Diverses pòlisses d'assegurances per al Palau De Congressos De Palma, S.A.   Anunci 
 03/2018   Assessoria i representació jurídica recurrent de la societat Palau de Congressos de Palma, S.A.   Adjudicacions i formalitzacions 
 04/2017   Serveis d'auditoria de comptes anuals Palau de Congressos de Palma S.A. i revisió i verificació dels comptes de Melià Hotels International, S.A.   Adjudicacions i formalitzacions 
 03/2017   Serveis d'assessoria comptable, fiscal, pressupostària i laboral   Adjudicacions i formalitzacions 
 01/2017   Servei auditoria tècnica i elaboració informe pericial   Adjudicacions i formalitzacions 
 02/2017   Servei assessorament jurídic i direcció lletrada   Adjudicacions i formalitzacions 
    Instruccions de contractació Palau de Congressos   Anunci 
 11/2016   Servei d'Assessorament Jurídic Recurrent del Palau de Congressos de Palma SA   Adjudicacions i formalitzacions 
 4/2016   Subministrament i instal·lació de la senyalètica del complex Palau de Congressos i Hotel de Palma   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 2,  14 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010