Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
    Condicions per a la contractació d'un servei d'activitat educativa al voltant de l'exposició "Toni Catany d'anar i tornar"   Adjudicacions i formalitzacions 
    Petició d'ofertes per al servei de càtering de Can Balaguer   Anunci 
    Petició d'ofertes per al servei d'informadors de sala de Can Balaguer   Anunci 
    Petició ofertes per a la neteja prèvia a l'entrada en funcionament de Can Balaguer   Anunci 
    Contractació elements expositius Can Balaguer   Anunci 
    Contractació menor per a la informació i actualització documental del sector artístic-cultural de la pàgina WEB de la Fundació Palma Espai d'Art   Adjudicacions i formalitzacions 
 01-2014   Plec de prescripcions tècniques per a la contractació de la coordinació i gestió del centre d'art i creació de la Fundació Palma Espai d'Art (CAC Palma Espai d'Art)   Adjudicacions i formalitzacions 

7 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010