Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
    Convocatòria de contractació de comissariats   Anunci 
    Condicions per a la contractació d'un servei d'activitat educativa al voltant de l'exposició "Toni Catany d'anar i tornar"   Adjudicacions i formalitzacions 
    Petició d'ofertes per al servei de càtering de Can Balaguer   Anunci 
    Petició d'ofertes per al servei d'informadors de sala de Can Balaguer   Anunci 
    Petició ofertes per a la neteja prèvia a l'entrada en funcionament de Can Balaguer   Anunci 
    Contractació elements expositius Can Balaguer   Anunci 
    Contractació menor per a la informació i actualització documental del sector artístic-cultural de la pàgina WEB de la Fundació Palma Espai d'Art   Adjudicacions i formalitzacions 
 01-2014   Plec de prescripcions tècniques per a la contractació de la coordinació i gestió del centre d'art i creació de la Fundació Palma Espai d'Art (CAC Palma Espai d'Art)   Adjudicacions i formalitzacions 

8 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010