Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
    LOGISTICA 2018-008. Subministrament de llenya per foguerons i torradors Sant Sebastià 2019    En fase de valoració 
    EDI-MUN 2018-008 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PORTES DE FERRO MERCAT LLEVANT   Adjudicacions i formalitzacions 
    ACCESSIBILITAT 2018-003.- CONCERT DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 2018   Adjudicacions i formalitzacions 
    PIJ 2018-002 TALA DE PINS AL BOSC DE BELLVER   En fase de valoració 
    EIP 2018-005 Projecte de creació de l'espai dedicat al poeta Josep Maria Llompart   Adjudicacions i formalitzacions 
 EDI-MUN 2018-007   EDI-MUN 2018-007 ANCORATGES A CASTELL DE BELLVER   Adjudicacions i formalitzacions 
    EDI-MUN 2018-006 REIXES DE SEGURETAT A CAN BORDILS   En fase de valoració 
    LOGÍSTICA-2018-007 SOL LICITUD D_OFERTES_SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS MANTENIMENT DE FONTS ORNAMENTALS   Licitacions en curs 
    EIP 2018-004 Plantació d'arbres al parc de sa Riera   En fase de valoració 
    LOGISTICA 2018-006 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE CENTRAL D' AUTODIAGNOSIS PER VEHICLES PER AL SERVEI DE LOGÍSTICA.   En fase de valoració 

Pàgina 1 de 8,  72 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010