Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 2019-032-A   SERVEI DE MONITORATGE DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA PALMA EDUCA (LOTS 4 I 8)    Licitacions en curs 
 2020-018-A   SERVEI DE CONCERTACIÓ I IMPARTICIÓ DE TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ EN L'AMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.   Licitacions en curs 
 2020-017-S   SUBMINISTRAMENT MATERIAL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA A LA PLATJA DE PALMA.   Licitacions en curs 
 2020-016-S    SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE DE CONTROL DE LA MAQUINARIA ESCÉNICA TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA   Licitacions en curs 
 2020-014-S    SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ D'EQUIPAMENT I MOBILIARIO PER A L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL . 2 LOTS   Licitacions en curs 
 2020-015-S   SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈCNIC PELS TEATRES MUNICIPALS CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA.   Licitacions en curs 
 2020-013-O   REFORMA I SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I LA INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ DE LES PLANTES 2, 3, 4 I 5 DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE CARRER CADENA   Licitacions en curs 
 2019-030-S (2)   SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA DESTINAT ALS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (LOTS 1, 4, 5 I 6)   Licitacions en curs 
 2020-012-S   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MÒDULS D'ARMARIS COMPACTES MÒBILS PER L'ARXIU DE LA GERÈNCIA D'URBANISME   Licitacions en curs 
 2020-006-O   OBRES DE REFORMA D'EDIFICI AÏLLAT DESTINAT A CENTRE SOCIO- CULTURAL SON AMETLER   Licitacions en curs 

Pàgina 2 de 14,  139 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010