Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 2021-052-A    SERVEI DE LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES DE WC, INCLOSA LA SEVA INSTAL·LACIÓ, NETEJA, MANTENIMENT I RETIRADA PER A LES FESTES I ALTRES ACTIVITATS SOCIOCULTURALS QUE ORGANITZA EL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT   Licitacions en curs 
 2021-051-S    SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DIVERS PEL COS DE BOMBERS (4 LOTS)   Licitacions en curs 
 2021-050-O   OBRES A REALITZAR PER LA VIA D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DERIVADES D'EXPEDIENTS D'INFRACCIONS URBANÍSTIQUES, SEGURETAT DELS EDIFICIS I RUÏNES A TOT EL TERME MUNICIPAL DE PALMA   Licitacions en curs 
 2021-038-O (LOT 2)   LOT 2: ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES (ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS) I CONTROL ECONÒMIC DE L'EQUIPAMENT DE S'AIGUA DOLÇA.   Licitacions en curs 
 2021-049-A   SERVEI D'ASSISTÈNCIA I OFICINA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL "PLA D'IMPULS DE PALMA COM A DESTÍ TURÍSTIC INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE" ("PLA IMPULS PALMA")   Licitacions en curs 
 2021-048-A   SERVEI DE REALITZACIÓ DE TALLERS D'EXERCICI FÍSIC MULTICOMPONENT I PSICOEDUCACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE LA FRAGILITAT I CAIGUDES EN PERSONES MAJORS DE 60 ANYS (PROGRAMA MUNICIPAL "ACTIVA'T")   Licitacions en curs 
 2021-047-O   CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES A VIALS, CAMINS I ESPAIS LLIURES PÚBLICS. NETEJA DE CAMINS, SOLARS I TORRENTS, DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA (5 LOTS)   Licitacions en curs 
 2021-046-S   SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER L'AJUNTAMENT DE PALMA   Licitacions en curs 
 2021-045-A   SERVEI DE CREATIVITAT, GRAVACIÓ I EDICIÓ DE VÍDEOS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA   Licitacions en curs 
 2021-044-S   SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS I MATERIAL DE LLIT PER A LA SECCIÓ MUNTADA DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (4 LOTS)   Licitacions en curs 

Pàgina 3 de 27,  266 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010