Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 2019-066-S   SUBMINISTRAMENT I REPOSICIÓ DE MATERIAL PER AL MUNTATGE D'ESCENARIS PER A LA REALITZACIÓ D'ESPECTACLES EN EL TERME DE PALMA.   Licitacions en curs 
 2019-065-S   SUBMINISTRAMENT 20 VEHICLES PATRULLA PER A POLICIA LOCAL DE PALMA. 2 LOTS   Licitacions en curs 
 2019-064-A   REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EDUCATIVES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT   Licitacions en curs 
 2019-062-S   SUBMINISTRAMENT DE FERRO, ACER I METALLS PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES   Licitacions en curs 
 2019-061-A   LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES AUTÒNOMES DE WC PER A LES ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA   Licitacions en curs 
 2019-060-A   SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS ESPECTACLES PUBLICS A LES FESTES ORGANIZADES PER LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENTDE PALMA L'ANY 2020   Licitacions en curs 
 2019-059-A   SERVEIS PER A LA PROGRAMACIÓ, DIFUSIÓ, REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER LÚDIC, FESTIU I SOCIOCULTURALS ALS DISTRICTES DE PALMA AMB MOTlU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2020.   Licitacions en curs 
 2019-058-A   SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD)   Licitacions en curs 
 2019-043-A (2)   DINAMITZACIÓ DEL CONSELL PER A LA PARTICIPACIÓ INFANTIL CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA DE PALMA   Licitacions en curs 
 2019-026-A (2)   REPARACIONS MECÀNIQUES I DE CARROSSERIA DELS VEHICLES DEL PARC MÒBIL   Licitacions en curs 

Pàgina 4 de 14,  138 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010