Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 20/2022   Adequació del terreny, subministrament i instal·lació de un equipament de cal·listènia a Los Almendros i ampliació de l'actual de Son Moix.(CM 20/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 21/2022   Substitució del sistema de reg al camp petit del poliesportiu Marga Crespí de Son Ferriol. (CM 21/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 23/2022   Reparació dels desnivells a la zona annexa al camp de futbol 7 municipal de Miquel Nadal.(CM 23/2022).   Licitacions en curs 
 CM 24/2022   Servei organització i realització d'un torneig de futbol 7 d'estiu al poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 24/2022).   Licitacions en curs 
 CM 22/2022   Canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi. (CM 22/2022).   Licitacions en curs 
 CM 16/2022   Subministrament d'obsequis per diferents programes de l'IME temporada 2021/2022 (CM 16/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 19/2022   Substitució del paviment del gimnàs d'activitats dirigides de les Piscines de Son Hugo. (CM 19/2022).   Licitacions en curs 
 CM 13/2022   Execució d'una rasa per a la tala de les arrels al camp de futbol de Sant Jordi. (CM 13/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 15/2022   Contracte menor per a desenvolupar el Programa de Nordic Walking al municipi de Palma de maig a desembre de 2022. (CM 15/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 18/2022   Coordinació de seguretat i salut de l'execució del contracte de subministrament i instal·lació de l'equipament esportiu i gespa. (CM 18/2022).   Licitacions en curs 

Pàgina 1 de 33,  326 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010