Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 38/2019   Redacció del projecte per a la construcció d'una pista 3X3 al CF Miquel Nadal (CM 38/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 44/2019   Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 44/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 42/2019   Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control de línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 42/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 32/2019   Subministrament i instal·lació de quatre línies de vida a la coberta de Son Hugo (CM 32/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 39/2019   Subministrament ordinadors i monitors (CM 39/2019).   En fase de valoració 
 CM 37/2019   Servei d'escola municipal de Patinatge (CM 37/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 36/2019   Servei d'escola municipal d'Handbol (CM 36/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 35/2019   Servei d'escola municipal d'Atletisme (CM 35/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 34/2019   Substitució de les finestres de la piscina interior que donen a l'exterior de Son Hugo (CM 34/2019).   En fase de valoració 
 CM 33/2019   Reparació i realització de nova estructura del fals sostre a la piscina municipal Son Roca (CM 33/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 25,  247 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010