Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 17/2022   Execució de dues rases per a la tala de les arrels al camp de futbol de Son Cladera (CM 17/2022).   Licitacions en curs 
 CM 12/2022   Adequació del terreny, subministrament i instal·lació de un equipament de cal·listènia a Los Almendros i ampliació de l'actual de Son Moix. (CM 12/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 07/2022   Contracte menor per a desenvolupar el Programa de Nordic Walking al municipi de Palma de febrer a desembre de 2022.(CM 07/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 08/2022   Subministrament i instal·lació d'una cortina separadora elevable motoritzada pel pavelló del poliesportiu municipal Germans Escalas (CM 08/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 09/2022   Subministrament i instal·lació de dos termo-acumuladors d'ACS dels vestidors de rugbi del poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 09/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 11/2022   Canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi. (CM 11/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 06/2022   Servei de manteniment normatiu de les instal·lacions de seguretat de l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma (IME). (CM 06/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 02/2022    Subministrament i instal·lació d'un tancament de reixa per a les instal.lacions exteriors del Poliesportiu Germans Escalas.(CM 02/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 05/2022   Subministrament d'11 sureres de 25 m, per a configurar una piscina de 25 m per a competició. (CM 05/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 04/2022    Subministrament i instal·lació de la torre d'il·luminació del camp de futbol 11 de Son Fuster 1. (CM 04/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 33,  326 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010