Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 06/2021   Servei per tasques de jardineria a determinades instal·lacions de l'IME (CM 06/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 03/2021    Fabricació i subministrament (amb transport inclòs) de 40.000 Targetes de PVC amb xip de proximitat Mifare Ultralight impreses a 4+4 tintes (CM 03/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 04/2021    Contractació del subministrament de biomassa d'estella de pi G30 o G50 i humitat màxima del 30% per a la nova caldera instal·lada a les piscines de Son Hugo (CM 04/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 05/2021   Servei per tasques de jardineria puntual a determinades instal.lacions de l'IME (CM 05/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 02/2021   Servei de manteniment i control dels desfibril.ladors i equips d'oxigenoteràpia (CM 02/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 01/2021   Reparació i posta a punt de 10 unitats de bombes EBARA ubicades al PM Son Hugo (CM 01/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 32/2020   Servei d'un programari per a la gestió i el control en línia dels resultat de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 32/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 23/2020   Obra per a la reparació i adequació del paviment ubicat a la zona de Presidència de l'IME (CM 23/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 29/2020   Obra de rehabilitació i reforma parcial interior de l'edifici de les grades existent a l'àmbit de les pistes exteriors del PM Germans Escalas (CM 29/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 28/2020   Obra per a la reparació i millora de l'estació de fecals del PM Toni Servera (CM 28/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 31,  303 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010