Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 04/2019   Servei de seguretat i vigilància en l'obertura i tancament de les pistes Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 04/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 13/2019   Direcció d'obra de l'obra de instal·lacions per a l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 13/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 12/2019   Assegurança de responsabilitat civil per al personal directiu (gerent) de l'IME (CM 12/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 14/2019   Direcció d'obra de l'obra civil per a l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 14/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 11/2019   Subministrament i instal·lació de passamans a les quatre escales de les grades de Son Hugo (CM 11/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 08/2019   Retirada, subministrament i instal·lació de estructures de policarbonat que cobreixen la zona superior de les grades de la piscina interior Son Hugo (CM 08/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 82/2018   Realització de la formació de determinats cursos de prevenció de rics laborals del personal de manteniment de l'IME (CM 82/2018).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 09/2019   Servei de coordinació general, planificació, organització, control i desenvolupament de la III edició de l'Expo Palmadona i el Zumbathon Solidari 2019, dirigida per l'IME (CM 09/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 07/2019   Servei de coordinació general, planificació, organització, control i desenvolupament de la Cursa Popular Palmadona 2019, dirigida per l'IME (CM 07/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 10/2018   Contractació del subministrament de productes químics per a les piscines dependents de l'IME (Exp.10/2018)   Licitacions en curs 

Pàgina 4 de 24,  239 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010