Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 47/2019   Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 47/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 38/2019   Redacció del projecte per a la construcció d'una pista 3X3 al CF Miquel Nadal (CM 38/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 44/2019   Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 44/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 42/2019   Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control de línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 42/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 32/2019   Subministrament i instal·lació de quatre línies de vida a la coberta de Son Hugo (CM 32/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 39/2019   Subministrament ordinadors i monitors (CM 39/2019).   En fase de valoració 
 CM 37/2019   Servei d'escola municipal de Patinatge (CM 37/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 36/2019   Servei d'escola municipal d'Handbol (CM 36/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 35/2019   Servei d'escola municipal d'Atletisme (CM 35/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 34/2019   Substitució de les finestres de la piscina interior que donen a l'exterior de Son Hugo (CM 34/2019).   En fase de valoració 

Pàgina 4 de 27,  266 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010