Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 10/2021   Subministrament i instal·lació de baranes d'inox i vidre per balconada de la façana principal del Poliesportiu Germans Escalas (CM 10/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 18/2021    Subministrament d'un camp de waterpolo amb porteries i banquetes a PM Son Hugo (CM 18/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 17/2021    Subministrament i instal·lació de 5 extractors d'aire al Poliesportiu Germans Escalas (CM 17/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 16/2021   Subministrament i instal·lació de penjadors i taules àrbitres als vestidors de les instal.lacions exteriors del Poliesportiu Germans Escalas. (CM 16/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 07/2021   Subministrament i substitució de les vidrieres corredisses i retirada de vidres fixes dels mòduls que donen a la piscina interior del PM Son Hugo (CM 07/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 13/2021   Servei d'activitats aquàtiques a realitzar a determinades instal·lacions esportives municipals de Palma (CM 13/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 08/2021   Servei de reparació de filtracions i goteres a tres zones de les cobertes de les PM Son Hugo (CM 08/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 11/2021   Construcció d'una pista de futbol de 3x3 en el recinte del Camp de Futbol Municipal de Miquel Nadal (CM 11/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 14/2021   Servei d'obertura i tancament de les pistes poliesportives municipals de Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 14/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 09/2021   Subministrament i instal·lació de penjadors i taules àrbitres als vestidors de les instal.lacions exteriors del Poliesportiu Germans Escalas(CM 09/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 33,  324 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010