Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 39/2019   Subministrament ordinadors i monitors (CM 39/2019).   En fase de valoració 
 CM 37/2019   Servei d'escola municipal de Patinatge (CM 37/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 36/2019   Servei d'escola municipal d'Handbol (CM 36/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 35/2019   Servei d'escola municipal d'Atletisme (CM 35/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 34/2019   Substitució de les finestres de la piscina interior que donen a l'exterior de Son Hugo (CM 34/2019).   En fase de valoració 
 CM 33/2019   Reparació i realització de nova estructura del fals sostre a la piscina municipal Son Roca (CM 33/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 30/2019   Impermeabilització de la canaleta de la piscina del poliesportiu Rudy Fernández (CM 30/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 29/2019   Reparació i realització de nova estructura del fals sostre a la PM Son Roca (CM 29/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 31/2019   Servei d'obertura/tancament, recepció, control i atenció al públic del Palau Municipal d'Esports Son Moix (CM 31/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 27/2019   Subministrament i instal·lació de dues portes d'emergència de la zona de les grades de Son Hugo (CM 27/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 27,  261 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010