Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 17/2019   Redacció projecte, direcció obra, coordinació de seguretat i salut destinats a la urbanització i dotació de serveis carrer So Na Dolça perimetral poliesportiu Verge de Lluc (CM 17/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 23/2019   Redacció del projecte i direcció d'obra per a la construcció d'un camp de futbol 8 a Son Fuster (CM 23/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 26/2019   Direcció d'Obra de l'obra civil per a l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 26/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 16/2019   Subministrament d'un netejafons automàtic per a les piscines del poliesportiu Germans Escalas (CM 16/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 25/2019   Subministrament de pellet per a la caldera de qualsevol instal·lació de l'IME que ho hagi de menester (CM 25/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 20/2019   Direcció d'Obra de l'obra de instal·lacions per l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 20/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 18/2019   Subministrament i instal·lació de passamans a les quatre escales de les grades de Son Hugo (CM 18/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 21/2019   Subministrament de 25.000 Targetes de PVC amb xip de proximitat Mifare Ultralight impreses a 4+4 tintes, transport inclòs fins a les oficines de l'IME a Palma de Mallorca (CM 21/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 19/2019   Direcció d'Obra de l'obra civil per l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 19/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 10/2019   Redacció dels projectes complets, estudi seguretat i salut, direcció obra i coordinació seguretat i salut de l'obra per a la construcció cobriment grades CF Son Fuster II (CM 10/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 26,  251 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010