Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 31/2019   Servei d'obertura/tancament, recepció, control i atenció al públic del Palau Municipal d'Esports Son Moix (CM 31/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 27/2019   Subministrament i instal·lació de dues portes d'emergència de la zona de les grades de Son Hugo (CM 27/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 28/2019   Subministrament material esportiu fungible per a dotar a les Escoles Esportives Municipals (CM 28/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 22/2019   Adaptació de l'enllumenat del pavelló municipal Joan Seguí a focus led (CM 22/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 17/2019   Redacció projecte, direcció obra, coordinació de seguretat i salut destinats a la urbanització i dotació de serveis carrer So Na Dolça perimetral poliesportiu Verge de Lluc (CM 17/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 23/2019   Redacció del projecte i direcció d'obra per a la construcció d'un camp de futbol 8 a Son Fuster (CM 23/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 26/2019   Direcció d'Obra de l'obra civil per a l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 26/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 16/2019   Subministrament d'un netejafons automàtic per a les piscines del poliesportiu Germans Escalas (CM 16/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 25/2019   Subministrament de pellet per a la caldera de qualsevol instal·lació de l'IME que ho hagi de menester (CM 25/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 20/2019   Direcció d'Obra de l'obra de instal·lacions per l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 20/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 26,  255 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010