Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 10/2019   Redacció dels projectes complets, estudi seguretat i salut, direcció obra i coordinació seguretat i salut de l'obra per a la construcció cobriment grades CF Son Fuster II (CM 10/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 24/2019   Redacció del projecte i direcció d'obra per a la construcció d'una pista 3x3 al CF Miquel Nadal (CM 24/2019).   En fase de valoració 
 CM 15/2019   Subministrament de pelet per a la caldera de qualsevol instal·lació de l'IME que ho hagi de menester (CM 15/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 04/2019   Servei de seguretat i vigilància en l'obertura i tancament de les pistes Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 04/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 12/2019   Assegurança de responsabilitat civil per al personal directiu (gerent) de l'IME (CM 12/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 13/2019   Direcció d'obra de l'obra de instal·lacions per a l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 13/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 14/2019   Direcció d'obra de l'obra civil per a l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 14/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 11/2019   Subministrament i instal·lació de passamans a les quatre escales de les grades de Son Hugo (CM 11/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 08/2019   Retirada, subministrament i instal·lació de estructures de policarbonat que cobreixen la zona superior de les grades de la piscina interior Son Hugo (CM 08/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 07/2019   Servei de coordinació general, planificació, organització, control i desenvolupament de la Cursa Popular Palmadona 2019, dirigida per l'IME (CM 07/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 5 de 26,  252 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010