Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 46/2019   Contractació de l'assegurança de responsabilitat civil per part de l'IME (CM 46/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 49/2019   Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 49/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 40/2019   Servei de Prevenció Aliè (SPA), de prevenció de risc laborals, i vigilància de la salut (CM 40/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 43/2019   Servei de Laboratori per la realització de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 i clor en ambient en les piscines cobertes (CM 43/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 41/2019   Realització de les analítiques del producte químic (clor i pH), subministrat per l'empresa adjudicatària de productes químics de l'IME (CM 41/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 47/2019   Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 47/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 38/2019   Redacció del projecte per a la construcció d'una pista 3X3 al CF Miquel Nadal (CM 38/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 44/2019   Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 44/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 42/2019   Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control de línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 42/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 32/2019   Subministrament i instal·lació de quatre línies de vida a la coberta de Son Hugo (CM 32/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 5 de 29,  281 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010