Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 05/2017   Reforma local per Àrea d'Informàtica   Anunci 
 CM 03/2017   Defensa lletrada en procediment contenciós   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 02/2017   Contractació del Servei de Prevenció de Riscs Laborals   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 01/2017   Defensa lletrada per a reclamació de danys i perjudicis   Anunci 
 1/2017   Contractació realització de dos vols fotogramètrics digitals de Palma   Adjudicacions i formalitzacions 
    Subministrament Gestor de Cues   Adjudicacions i formalitzacions 
 3/2016   Contractació servei de neteja dels locals de l'Institut Municipal d'Innovació. Repetició de l'anunci per subsanació d'errors plec prescripcions tècniques [3/2016]   Adjudicacions i formalitzacions 
 2/2016   Contractació d'assistència tècnica per a la licitació de serveis TIC   Adjudicacions i formalitzacions 
 1/2015   Contractació del sistema de gestió de subvencions concedides per l'Ajuntament    Licitacions en curs 
 1/2004   Acord de Junta de Govern de modificació i aprovació de la prorroga del contracte de Prestació Integral dels Serveis Tecnològics i de Qualitat de l'Ajuntament   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 3,  22 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010