Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM-SUM 1-2018   Subministrament material per a la difusió del projecte de infravivenda Cala Major - Sant Agustín del Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris.   Adjudicacions i formalitzacions 
 1/2018 SERV   Contractació del servei d'assessoria i gestoria laboral del PMH-RIBA   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM-SERV 2-2018   Servei de disseny i difusió del projecte infravivenda cala major-sant agustí del patronat municipal de l'habitatge i rehabilitació integral de barris   Adjudicacions i formalitzacions 
 COB 1-2018   Contractació d'obres i reformes del immobles gestionats pel PMH-RIBA Camp Redó II   Anunci 
 CM-SERV 1-2018   Contractació servei de Prevenció de Riscs Laborals any 2018   Adjudicacions i formalitzacions 
 CMOB-1/2017   Obres d'adequació dels armaris de comptadors i escomeses de proveïment d'aigua dels habitatges del Camp Redó reformats pel PMH-RIBA   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM SERV 5-2017   Contracte menor d'assitència tècnica per al diagnòstic estructural dels habitatges socials del Camp Redó   Adjudicacions i formalitzacions 
 CO 2-2016   Obres de reforma dels immobles gestionats pel PMH-RIBA dins dels habitatges socials del Camp Redó, ubicats al Pasatge Castillo de Olite   Licitacions en curs 
 CM-SERV 3-2016   Contractació servei de Prevenció de Riscs Laborals any 2017   Adjudicacions i formalitzacions 
 CI 2-2016   Concurs d'idees amb intervenció de jurat per a la creació de projectes d'intervenció artística a l'àmbit urbà   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 3,  27 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010