Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 PLP-serv 1/2016   Contractació taller recerca activa de feina per joves de 18 a 25 anys   Anunci 
 SERV-02-2016   SERVEI DE REPARACIÓ I MANTENIMENT D'IMMOBLES DE PROPIETAT I DELS QUE GESTIONA EL PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS   Adjudicacions i formalitzacions 
 CI 1-2016   Concurs d'Idees per a la creació de projectes d'intervenció artística a l'àmbit urbà. Creart Urbà 2016 - DESERT -    Licitacions en curs 
 CO 1-2016   Obres de reforma dels immobles gestionats pel PMH-RIBA dins dels habitatges socials del Camp Redó [CO 1-2016]   Adjudicacions i formalitzacions 
 02-2015-S   Anunci de Licitació per a la contractació del servei de gestoria laboral   Adjudicacions i formalitzacions 
 2016-01-S   2016-01-S CONTRACTACIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ RISCS LABORALS   Anunci 
 2015-01-SERV   Servei contracte manteniment immobles municipals gestionats per PMH-RIBA   Devolucions de garanties 

Pàgina 3 de 3,  27 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010