Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
    PIJ 2019-001 MILLORA EQUIPAMENT HORTS URBANS   En fase de valoració 
    LOGISTICA-2019-004- CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE (3) ESCALES MECÀNIQUES UBICADES EN LES GALERIES COMERCIALS DE PLAÇA MAJOR   Adjudicacions i formalitzacions 
    LOGISTICA-2019-003-SUBMINISTRAMENT LLENYA FOGUERONS I TORRADORS SANT SEBASTIÀ 2020   En fase de valoració 
    EIP 2019-007 ESTUDI GEOTÈCNIC I PERMEABILITAT DE SON TOELLS   Adjudicacions i formalitzacions 
    EDI-MUN 2019-002 FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESCALES METÀL·LIQUES I LÍNIES DE VIDA   Adjudicacions i formalitzacions 
    EDI-MUN 2019-001 DESMUNTATGE, RESTAURACIÓ I POSTERIOR MUNTATGE D'UN DELS ESCUTS DE LA FAÇANA MONUMENTAL DE L'EDIFICI DE CORT   Adjudicacions i formalitzacions 
    LOGISTICA-2019-002 RETIRADA DE RESIDUOS PROCEDENTES DEL EDIFICIO DERRUMBADO EN LA CALLE RODRIGUEZ ARIAS DE PALMA, ACOPIADOS EN TERRENOS DE SON REUS   Adjudicacions i formalitzacions 
    LOGISTICA-2019-001 DEMOLICIÓN EDIFICIOS CLL PIERRE DE LAVEDAN   Adjudicacions i formalitzacions 
    EIP 2019-006 MESURES CAUTELARS DE SEGURETAT EDIFICI C/ POSADA DE LLUC, 12   Adjudicacions i formalitzacions 
    EIP 2019-001 Estudi de l'estat de la fusta de les bigues de dues plantes forjat del Casal Solleric    Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 8,  77 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010